Институт за следдипломна квалификация

 _d2f9c_100 унсс.png  

  50 ГОДИНИ ПРОДЪЛЖАВАЩО ОБУЧЕНИЕ В УНСС 

  _d2f9c_нов избор.png  
София 1797, бул. "Климент Охридски"2, тел: (+359 2) 862 1069 , факс: (+359 2) 862 7447, BIC: UNCRBGSF, IBAN: BG23UNCR76303100117207