Институт за следдипломна квалификация

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО по проект „Обучение в управленски умения за развитие на малкия и среден бизнес. Японският и българският опит за управление и излизане на глобалните пазари“ в Република Северна Македония

ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО по проект „Обучение в управленски умения за развитие на малкия и среден бизнес. Японският и българският опит за управление и излизане на глобалните пазари“ в Република Северна Македония

25.9.2019 г. 16:43:39 ч.

РАБОТНА СРЕЩА по проект „Обучение в управленски умения за развитие на малкия и среден бизнес. Японският и българският опит за управление и излизане на глобалните пазари“

РАБОТНА СРЕЩА по проект „Обучение в управленски умения за развитие на малкия и среден бизнес. Японският и българският опит за управление и излизане на глобалните пазари“

13.5.2019 г. 12:14:54 ч.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ по Проект "Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот"

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ по Проект "Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот"

31.12.2018 г. 17:41:51 ч.

ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР по Проект "Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот"

ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР по Проект "Политика на партньорство в подкрепа на ученето през целия живот"

31.12.2018 г. 12:52:48 ч.

ОТКРИВАЩА СРЕЩА по проект DIGITAL HUMANIST № 2018-1-IT02-KA203-048291

ОТКРИВАЩА СРЕЩА по проект DIGITAL HUMANIST № 2018-1-IT02-KA203-048291

31.12.2018 г. 11:26:32 ч.

ОТКРИВАЩА СРЕЩА по Проект S.M.I.Le № 2018-1-IT01-KA202-006854  "Управление на продажбите в междукултурна среда"

ОТКРИВАЩА СРЕЩА по Проект S.M.I.Le № 2018-1-IT01-KA202-006854 "Управление на продажбите в междукултурна среда"

17.12.2018 г. 15:14:30 ч.

София 1797, бул. "Климент Охридски"2, тел: (+359 2) 862 1069 , факс: (+359 2) 862 7447, BIC: UNCRBGSF, IBAN: BG23UNCR76303100117207