Институт за следдипломна квалификация

НОВОТО СЧЕТОВОДНО, ДАНЪЧНО И ОСИГУРИТЕЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО - 2017 г.

вторник, 03 януари 2017 13:03 /
Начало:
Край:
петък, 20 януари 2017
Място:
ИСК при УНСС
Подробности:

Институтът за следдипломна квалификация при УНСС ще проведе курс "Новото счетоводно, данъчно и осигурително законодателство - 2017 г." на 19 и 20 януари 2017 г.

Курсът ще се проведе в сградата на ИСК при УНСС /бул. Климент Охридски № 2/.

Курсът ще се проведе по следната програма:

Модул 1:
19.01.2017 г.
9.00 - 10.30 
Новият закон за счетоводството и промените в приложимите счетоводни стандарти.
Лектор: проф. д-р ик.н. Иван Душанов, УНСС, София

10.30 - 11.00 - Кафе пауза

11.00 - 12.30
Особености при годишното счетоводно приключване на 2016 г.
Лектор: проф. д-р ик.н. Иван Душанов, УНСС, София

12.30 - 13.30 - Обяд

Модул 2:
13.30 - 15.00
Измененията и допълненията в ЗДДС, ЗКПО И ЗДДФЛ - обхват, данъчна основа, данъчно задължени лица и отчитане на данъците.
Лектор: проф. д-р Атанас Льондев, ВУСИ, Пловдив

15.00 - 15.30 - Кафе пауза

15.30 - 17.00
Практико-приложни аспекти на измененията и допълненията в данъчните закони.
Лектор: проф. д-р Атанас Льондев, ВУСИ, Пловдив

20.01.2017 г.

Модул 3:
9.00 - 10.30
Нови моменти в нормативната уредба на социалното и здравното осигуряване.
Лектор: Мария Касърова - директор на дирекция "Европейски регламенти и международни договори", НОИ.

10.30 - 11.00 Кафе пауза

11.00 - 12.30
Актуални проблеми на социално, здравно осигуряване и подаване на данни от осигурители и самоосигуряващи се лица.
Лектор: Мария Касърова - директор на дирекция "Европейски регламенти и международни договори", НОИ.

Цена на курса: 280 лв. ИСК не начислява ДДС върху таксите за обучение. Цената включва също един обяд и кетъринг за три кафе паузи

За допълнителна информация и записване: г-жа Полина Никифорова - каб.105, ИСК при УНСС /София, бул. Климент Охридски № 2 (спирка "Онкология" на автоуси 88, 280, 294, спирка "Г.М.Димитров" на метрото)/; тел. 02/862 77 13, 0888 000 237, e-mail: P.Nikiforova@ips.bg - всеки работен ден от 9.00 до 11.00 и от 13.00 до 15.00 ч.

Плащането може да извършите на следната банкова сметка:

ИСК при УНСС, София 1797, бул. Климент Охридски 2
УниКредит Булбанк
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG23UNCR76303100117207

В платежния докумен задължително се вписват трите мена на курсиста (или организацията), името на курса и телефон за връзка.

Намерете ни на картата: ТУК

ТУК може да намерите документите за канидатстване.