Институт за следдипломна квалификация

Търг с тайно наддаване за определяне на наемател на закрита площ - 32 кв.м. ИСК при УНСС

понеделник, 09 януари 2017 16:58 /
Начало:
понеделник, 06 март 2017
Край:
петък, 07 април 2017
Място:
ИСК при УНСС
Подробности:

Институтът за следдипломна квалификация при УНСС обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на закрита площ 32 кв.м. - работилница/гараж на ИСК при УНСС за стапанска дейност (ремонтни и складови дейности), адрес гр. София, бул. Климент Охридски № 2, с начална тръжна цена 500 лв. годишно без ДДС, за срок от 5 години.

Дата на валидност: до 12.00 ч. на  7.04.2017 г.

Оглед на обекта - всеки работен ден от 9.00 до 16.00 ч. - до 6.4.2017 г.

Депозит за участие в търга: 100 /сто/ лв. - внася се по сметката на ИСК преди подаване на документите за участие. Кандидатите, които не са внесли депозит няма да бъдат допускани до участие.

сметка на ИСК при УНСС:
BIC UNCRBGSF
IBAN BG23UNCR76303100117207

Срокът за подаване на документи за участие е до 12.00 ч. на 7.04.2017 г.

Търгът ще се проведе на 08.04.2017 г. от 11.00 ч. в ст.101 на ИСК.

За информация: тел. 02 862 10 69

Прикачени файлове:

application/pdf ЗАПОВЕД ТЪРГ.pdf - 1577 KB

application/msword ТРЪЖНА ДОКУМЕНТАЦИЯ.doc - 91 KB