Институт за следдипломна квалификация

ВАЖНО! Курсове за придобиване на квалификационни кредити за педагогически кадри - промени в датите на обученията

сряда, 05 април 2017 15:27 /
Начало:
Край:
петък, 08 септември 2017
Място:
ИСК при УНСС
Подробности:

ВАЖНО!!! Промени в предварително обявените дати за курсовете

В изпълнение изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование, Наредба 12 от 1 септември 2016 за статута и професионалното развитие на на учителите, директорите и другите педагогически кадри и реформата на образователната система, Институтът за следдипломна квалификация при УНСС съвместно с преподаватели от УНСС организира курсове за придобиване на квалификационни кредити за педагогически кадри, както следва:

  • по "Макроикономика" - на 1 и 2 септември 2017 г.
  • по "Основи на предприемачеството" - на 12 и 13 септември 2017 г.
  • по "Подходът на обърнатата класна стая в чуждоезиковото обучение" - на 1 и 2 септември 2017 г.
  • по "Проектно-ориентираното обучение по чужд език" - на 8 и 9 септември 2017 г.
  • по "Дидактика на многоезичието" - на 17-18 септември 2017 г.
  • по "Облачните услуги - интерактивна форма на обучение" - на 4-5 септември 2017 г.

Първият ден от лекциите е присъствен, а на втория - дистанционно се поставят самостоятелни задачи.

Курсовете предоставят възможност за придобиването на един квалификационен кредит и при завършването им участниците получават удостоверение.

Цената за обучение на един курсист е 60 лв.

Всички, които вече са се записали и са попълнили лични формуляри, автоматично се пререгистрират за новите дати!

За записване и допълнителна информация: г-жа Румяна Накова, тел. 0888 000 245, e-mail: R.Nakova@ips.bg

Таксата за обучение можете да преведете на банковата сметка на ИСК при УНСС:

УниКредит Булбанк
BIC UNCRBGSF
IBAN: BG23UNCR76303100117207