Институт за следдипломна квалификация

Кръгла маса на тема „Ролята на неправителствените организации за подобряване на енергийната политика и нормативната база в областта на енергетиката - предизвикателства пред Югоизточна Европа“

вторник, 20 февруари 2018 15:29 /
Начало:
четвъртък, 15 март 2018 10:00
Край:
четвъртък, 15 март 2018 17:00
Място:
София Хотел Балкан, площад Света Неделя 5, 1000, София, България
Подробности:

Институтът за енергиен мениджмънт (EMI) организира еднодневна конференция на тема „Ролята на неправителствените организации за подобряване на енергийната политика и нормативната база в областта на енергетиката - предизвикателства пред Югоизточна Европа“.

Форумът ще се проведе на 15 март 2018 г. от 10.00 ч. /регистрация на участниците 8.30-10.00/ в София, хотел Балкан, като част от събитията в рамките на Българското председателство на Съвета на Европейския Съюз.

Основна цел на събитието е да обсъди в каква степен се чува гласът на неправителствените организации в процеса на формулиране и прилагане на енергийната политика в европейски, регионален и национален аспект и какво може да се подобри. Това е особено актуално в контекста на настоящите европейски дебати в няколко посоки, които изискват обществен консенсус (например управлението на Енергийния съюз, защитата на потребителите, пазарното развитие и енергийната бедност, ролята на въглищната, ядрената и възобновяемата енергия в контекста на климатичните промени, ролята на новите технологии, темата за прозрачността и законовите и регулаторните процедури, и т.н.). В този контекст ще бъде поставен фокус върху Югоизточна Европа в обща план и по-конкретно върху Западните Балкани в цялостната рамка на Европейския съюз.

За повече информация и онлайн-регистрация можете да посетите следния линк (www.conference-bg.com), както и сайта на EMI на www.emi-bg.com.

Към пълната програма на събитието ТУК