Институт за следдипломна квалификация

Курс за вътрешни одитори на системи за енергийно управление, разработени спрямо изискванията на Международен стандарт ISO 50001:2011

вторник, 27 февруари 2018 16:28 /
Начало:
неделя, 22 април 2018
Край:
неделя, 22 април 2018
Място:
ИСК при УНСС, София, бул. Климент Охридски № 2
Подробности:

Институтът за следдипломна квалификация при УНСС ще проведе на 24 и 25 април 2018 г. курс за обучение на специалисти като вътрешни одитори на системи за енергийно управление, разработени спрямо изискванията на международния стандарт ISO 50001:2011.

Място на провеждане: ИСК при УНСС, София, бул. Климент Охридски № 2.

Намерете ни на картата: ТУК

Продължителност на курса: Интензивен, 2-дневен курс, 24-25 април 2018 г.

Цена на курса: 360 лв.

Програма на курса – начало/край на деня:  09.00/18.00 

Съдържание на курса: Курсът осигурява на участниците знания и умения, свързани с подготвяне, планиране, провеждане и докладване на одити за оценка на съответствие на Системи за енергийно управление , разработени спрямо изискванията на ISO 50001:2011.

Главната цел на стандарта за енергийно управление ISO 50001 е да регламентира обща рамка за управление на енергийната ефективност и да помогне на организациите при създаването, прилагането, поддържането и подобряването на системи и процеси, необходими за повишаване на енергийната ефективност.

Курсът обхваща теми, свързани с общата концепция на управленските стандарти, видовете одити, терминологията на Системите за енергийно управление, интерпретиране на изискванията на стандарта ISO 50001, връзките с другите стандарти, процесът на одитиране, техниките на одитиране, пакет от документи и инструменти в помощ на одиторите.

Комбинацията от презентации, дискусии, работа по конкретни казуси (самостоятелно и в екип), цели да развие разбиране и трайни умения за прилагане на придобитите знания в практиката. Курсът завършва с полагане на изпит и издаване на сертификат.

Курсът е насочен към:

  • Служители, желаещи да се квалифицират като вътрешни одитори на Системи за енергийно управление
  • Мениджъри в областта на енергийното управление
  • Представители на ръководството
  • Служители, които отговарят за съответствието
  • Ръководители от различни управленски нива и специалисти, с отговорности за енергийното управление

Сертификати: Международно признат сертификат за Вътрешен одитор на Системи за енергийно управление (ISO 50001:2011), издаден от Интертек Академи.

Удостоверение и сертификати на български и английски език, издадени от Института за следдипломна квалификация при УНСС.  

За допълнителна информация и записване: г-жа Полина Никифорова, ИСК каб.105, тел. 02/8627713, 0888000237, P.Nikiforova@ips.bg

ТУК можете да намерите документите за кандидатстване и номера на банковата сметка.

ИСК при УНСС
УниКредит Булбанк
BIC UNCRBGSF
IBAN BG23UNCR76303100117207