Институт за следдипломна квалификация

FABUSS - Обучение по проект "Успешна приемственост в семейния бизнес"

понеделник, 02 април 2018 13:12 /
Начало:
вторник, 24 април 2018
Край:
вторник, 12 юни 2018
Място:
Подробности:

                                                            

 Logo_FABUSS.png                                                                   _51b0d_Erasmus Youth NA Greece_logo.png                     10.png            

Покана за подаване на заявления за участие в обучение

по проект „Успешна приемственост в семейния бизнес”

(FAmily BUsiness Successful SuccessionFABUSS)

изпълняван по Програма Еразъм+ Младеж на Европейския съюз

 

Уважаеми дами и господа,

Имаме удоволствието да Ви поканим да участвате в обучителен курс, организиран в рамките на проект „Успешна приемственост в семейния бизнес” (FAmily BUsiness Successful Succession – FABUSS). Проектът се изпълнява от Атинската търговско-промишлена палата в партньорство с Института за следдипломна квалификация при УНСС (ИСК при УНСС) и други седем организации от Гърция, Кипър, Италия, Португалия и Република Македония. FABUSS е 24-месечен проект по програма Еразъм+ Младеж, който се реализира в периода февруари 2017 г. – януари 2019 г. Неговата цел е да подпомогне младите хора, участващи в семейния бизнес, да станат способни и ефективни наследници на фамилните компании.

Обучението в България ще бъде организирано от ИСК при УНСС в две групи, ще стартира на 24 април 2018 г. (вторник) и 27 април (петък), съответно за група 1 и група 2, и ще продължи в рамките на 6 седмици. Подробен график на обучението ще бъде допълнително представен на участниците след регистрацията им за участие в курса. Участието в обучителния курс е напълно безплатно!

Обучението ще бъде организирано под формата на присъствени семинари, като в допълнение обучаемите ще участват в дискусии и в онлайн транснационално сътрудничество за обмен на опит. Наред с това, те ще имат свободен достъп до образователни ресурси, както и други обучителни материали, подпомагащи успешното унаследяване в семейните фирми, налични на платформата за електронно обучение, създадена по проект FABUSS.

Обучителният курс включва 6 (шест) обучителни модула, групирани в 3 оси, както следва:

Ос 1 – Разбиране

Модул 1:        “Изясняване на основните въпроси, свързани с фамилния бизнес”

Модул 2:        “Транснационални сходства и различия”

Ос 2 – Подготовка

Модул 3:        “Стратегии за растеж на фамилните предприятия”

Модул 4:        “Следващото поколение лидери”

Ос 3 – Управление

Модул 5:        “Ефективно управление и вземане на решения”

Модул 6:        “Комуникация и управление на конфликти”.

За повече информация относно проект FABUSS, моля посетете страницата на проекта http://www.fabuss-project.eu/.

Официалния текст на поканата за участие в обучителните семинари можете да намерите тук.

За подаване на заявления за участие в обучението по проект FABUSS, моля попълнете регистрационната форма и я изпратете по и-мейл на todorov_t@unwe.bg.

 

 

 

Проект № 2016-3-EL02-KA205-002673