Институт за следдипломна квалификация

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЪТРЕШНИЯ КОНТРОЛ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА COSO 2013

сряда, 06 февруари 2019 11:03 /
Начало:
събота, 08 юни 2019
Край:
неделя, 09 юни 2019
Място:
ИСК при УНСС
Подробности:

Институтът за следдипломна квалификация при УНСС организира 2-дневен курс по Организация на вътрешния контрол в публичния сектор през призмата на coso 2013.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КУРСА:  8-9 юни 2019 г.

ЦЕНА НА КУРСА: 300 лв.

СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: до 5.06.2019 г.

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА:

Обучителният курс е предназначен за лица, заемащи ръководни длъжности и за тези, които имат специфични контролни компетентности в организациите от публичния сектор и в частност търговските дружества по чл. 61 от ТЗ и държавните предприятия по чл. 62, ал. 3 от ТЗ.

В хода на обучението се разглеждат основните нормативни и методологични изисквания на най-новото национално законодателство през призмата на рамката COSO 2013. Поставя се акцент върху изискванията на ЗФУКПС и съответствието на компонентите на рамката COSO 2013.

Разяснява се управленската отговорност на ръководителите от организациите, свързани с изискванията по прилагане и проектиране на вътрешно-контролните системи в организациите.

Учебната програма включва осъществяване практически упражнения насочени към отделни ключови моменти и изисквания.

За допълнителна информация и записване: г-жа Полина Никифорова – ИСК при УНСС, каб.105, тел. 02/862 77 13, 0888 000 237, e-mail: P.Nikiforova@ips.bg.

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ: можете да намерите ТУК

Намерете ни на картата ТУК