Институт за следдипломна квалификация

ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ ЗА ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

сряда, 06 февруари 2019 11:11 /
Начало:
четвъртък, 18 април 2019
Край:
петък, 19 април 2019
Място:
ИСК при УНСС
Подробности:

Институтът за следдипломна квалификация при УНСС организира 2-дневен курс по ПРЕДВАРИТЕЛЕН КОНТРОЛ ЗА ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КУРСА:  18-19 април 2019 г.

ЦЕНА НА КУРСА: 300 лв.

СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: до 15.04.2019 г.

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА:

Обучителният курс е предназначен за лица, заемащи длъжността „финансов контрольор“ и ключови участници в процеса по възлагане и изпълнение на обществени поръчки. Предназначението му е да запознае участниците с нормативните, методологичните и теоретичните характеристики на дейността по предварителен контрол за законосъобразност по реда на Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС) в цикъла на обществените поръчки.

Разглежда се модел за осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност на всичките етапи от цикъла на обществените поръчки – иницииране на необходимостта от обществена поръчка, подготовка на документация и откриване, контрол при провеждането, сключване на договор, изпълнението на обществената поръчка, възстановяването на гаранциите за авансово плащане и за изпълнение, както и налагане на неустойки за неизпълнение.

В хода на обучението последователно се акцентира върху основните аспекти на организацията на вътрешния контрол, свързани с движението на документацията, последователността на произнасяне, ключовите участници, базовите контроли, и документирането на процеса.

Учебната програма включва практическо упражнение при осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност, през призмата на поемане на задължение и извършване на разход през целия цикъл на обществената поръчка.

За допълнителна информация и записване: г-жа Полина Никифорова – ИСК при УНСС, каб.105, тел. 02/862 77 13, 0888 000 237, e-mail: P.Nikiforova@ips.bg.

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ: можете да намерите ТУК

Намерете ни на картата ТУК