Институт за следдипломна квалификация

Обучение по чужди езици и дигитална компетентност

понеделник, 13 май 2019 10:22 /
Начало:
сряда, 01 май 2019
Край:
петък, 31 май 2019
Място:
ИСК при УНСС
Подробности:

ЦПО при Институт за следдипломна квалификация при УНСС обявява прием по:

  1. Ключова компетентност 2 - Общуване на чужди езици с хорариум 300 учебни часа /3 нива по 100 ч./ - обща цена 700,00 лв., по езици, както следва:

-        Английски (A1, A2, B1, В2)

-        Немски (A1, A2, B1, В2)        

-        Френски (A1, A2, B1, В2)                  

-        Испански (A1, A2, B1, В2)

-        Руски (A1, A2, B1, В2)

При записване на едно ниво от 100 ч. цената на курса е 250 лв.

  1. Ключова компетентност 4 - Дигитална компетентност, със хорариум 45 учебни часа – цена 250,00 лв.

В курсовете могат се включат и потребители по Програмата „Ваучери за заети лица“ на Агенция по заетостта. Ползвателите по Ключова компетентност 2 – Общуване на чужди езици трябва да се запишат за нивата A1, A2, B1.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

https://serviceseprocess.az.government.bg/service/6b563855-0d63-40e7-906f-bae5c31369c5/description/

СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: 31 май 2019 г.

ЗА ЗАПИСВАНЕ И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: ИСК при УНСС, бул. "Климент Охридски" №2, каб. 105, г-жа Полина Никифорова, тел. 02/8627713, 0888000237, имейл: P.Nikiforova@ips.bg. Намерете ни на картата: ТУК

Заявка за Тест за определяне на ниво можете да направите на имейл: P.Nikiforova@ips.bg до 27 май 2019 г.

Курсовете ще се провеждат в полуинтензивна форма /3 занятия седмично/. Графикът ще бъде максимално съобразен с изискванията на записалите се в групата.

Курсовете ще стартират при набиране на група от най-малко 10 човека.

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ: можете да намерите ТУК