Институт за следдипломна квалификация

ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ЗА ИЗПИТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА (RIMAP®)

четвъртък, 16 май 2019 15:59 /
Начало:
Край:
понеделник, 20 януари 2020
Място:
ИСК при УНСС
Подробности:

Институтът за следдипломна квалификация при УНСС организира и предлага на вашето внимание ПОДГОТВИТЕЛЕН КУРС ЗА ИЗПИТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛИСТ ПО УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА (RIMAP®).

Курсът ще се провежда в сградата на ИСК, съботно-неделен формат (8 уч.ч./ден; 9 уч.модула), начало м. ноември 2019 г.

Таксата за обучение е 1500 лв. за целия курс

Програмата е насочена към мениджъри по управление на риска, мениджъри на различни управленски нива, юристконсулти, консултанти, контролни органи и одитори от на частния сектор, държавните агенции и компании, и комуналните услуги.

Програмата предлага цялостен подход към ролята на управлението на риска, на базата на съществуващите стандарти, предоставя солидна база от знания и практически методи за бъдещата работа на служителите по управление на риска. Има за цел да изясни важната им роля и да развие уменията им в рамките на организацията. Обхваща всички  оперативни въпроси, управленски правила, организация на рисковата функция, обвързана с най-добрите практики за прилагане и изпълнение.

Съдържанието на курса е изградено върху Системата за управление на риска, разработена от Европейската федерация на асоциациите за управление на риска (FERMA) и е предназначена за професионалисти, кандидатстващи за европейска сертификация на организации за управление на риска и професионалисти RIMAP® ,

Курсът е структуриран в 6 модула, включващи теоретична и практическа част. Приоритет се дава на практически задачи като групови дискусии, допринасящи за развитието на умения за управление на риска. При интерес, обучението може да включва само отделни модули.

ТАКСА

МОДУЛ

ХОРАРИУМ

ЛЕКЦИИ

300 лв.

1

Основи на управлението на риска

24 уч.ч.

200 лв.

2

Оценка на риска

24 уч.ч.

200 лв.

3

Методи на противодействие на риска

16 уч.ч.

400 лв.

4

Застраховане

32 уч.ч.

300 лв.

5

Комуникации, мониторинг и преглед на риска

24 уч.ч.

300 лв.

6

Специфични области за управление на риска

24 уч.ч.

1800 лв.

О Б Щ О

144 уч.ч.

За успешно участие в курса кандидатите трябва да имат основни познания в областта на икономиката и международния бизнес, статистиката и финансовата математика, корпоративните финанси и финансовото отчитане, основите на управлението, договорното право и управлението, маркетинга, комуникацията, информационните технологии и управлението на промяната.

За допълнителна информация и записване: г-жа Полина Никифорова – ИСК при УНСС, каб.105, тел. 02/862 77 13, 0888 000 237, e-mail: P.Nikiforova@ips.bg.

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ: можете да намерите ТУК

Намерете ни на картата ТУК