Институт за следдипломна квалификация

курс КРИЗИ. КРИЗИСНА КОМУНИКАЦИЯ И РЕПУТАЦИОНЕН МЕНИДЖМЪНТ

понеделник, 12 август 2019 10:27 /
Начало:
Край:
понеделник, 20 януари 2020
Място:
ИСК при УНСС
Подробности:

Институтът за следдипломна квалификация при УНСС организира 1-дневен курс по Кризи.Кризисна комуникация и репутационен мениджмънт.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КУРСА:  1-дневен

ЦЕНА НА КУРСА: 100 лв.

СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: до 15.11.2019 г.

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА:

Курсът представя въпроси за стратегичесите принципи на управление на организациите. Насочен е не само към справяне, но и към превенция на самите кризи. Слушателите придобиват конкретни умения за индикиране на начални кризисни сигнали, както и за структурирането на организационната комуникация преди, по време и след самата криза. Особено внимание е отделено на имиджа, на заплахите за репутацията и на недопускането на нейното увреждане. Това включва свободата и разпределението на съобщенията, необходими за успешното комуникиране с целевите групи и за вътрешното управление на публичните политики на организацията. Курсът представя възможностите за медийно участие при превенцията и овладяването с кризи и способностите за изграждането на база медийни послания. Последователно ще бъдат разисквани практически специфики в етапите на изграждане на организационно комуникиране при посочените условия - от анализа на вътрешната и външната среда до контрола на изпълнението.

ЛЕКТОР: д-р Пламен Атанасов

За допълнителна информация и записване: г-жа Полина Никифорова – ИСК при УНСС, каб.105, тел. 02/862 77 13, 0888 000 237, e-mail: P.Nikiforova@ips.bg.

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ: можете да намерите ТУК

Намерете ни на картата ТУК