Институт за следдипломна квалификация

курс КИБЕРСИГУРНОСТ В ОНЛАЙН БАЗИРАНАТА КОМУНИКАЦИЯ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

понеделник, 12 август 2019 10:50 /
Начало:
Край:
понеделник, 20 януари 2020
Място:
ИСК при УНСС
Подробности:

Институтът за следдипломна квалификация при УНСС организира 1-дневен курс по Киберсигурност в онлайн базираната комуникация на организациите.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КУРСА:  1-дневен

ЦЕНА НА КУРСА: 100 лв.

СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: до 15.11.2019 г.

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА:

В обхвата на курса попадат както обучението за защита, така и за изграждане на правила относно външната и вътрешната за организацията комуникация. Представени са най-честите заплахи в интернет - разнообразието от вирусни атаки, хакери, тролове, възможностите на антивирусния софтуер, както и конкретни правила за безопасност при изграждане на организационно комуникационно взаимодействие вътре в структурата и с външните заинтересовани групи. Разкрити са рисковете, произтичащи от Големите бази данни, използването на облачен софтуер, нерегламентирания и невписан в правилата за системно администриране достъп до интернет. Слушателите ще се запознаят с конкретни практики за организиране на компютърно опосредстваната комуникация на организацията и с примерна документация за вътрешен регламент на достъпа в компютърно информационните системи. Курсът дава конкретни знания и практически умения за организиране на управлението в областта на киберсигурността. Подходящ е за експерти в институциите и за мениджъри както на големи, така и на малки и средни предприятия.

ЛЕКТОР: д-р Пламен Атанасов

За допълнителна информация и записване: г-жа Полина Никифорова – ИСК при УНСС, каб.105, тел. 02/862 77 13, 0888 000 237, e-mail: P.Nikiforova@ips.bg.

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ: можете да намерите ТУК

Намерете ни на картата ТУК