Институт за следдипломна квалификация

курс МЕДИАМОНИТОРИНГ И ОРГАНИЗАЦИОННАТА РЕПУТАЦИЯ

понеделник, 12 август 2019 10:59 /
Начало:
Край:
понеделник, 20 януари 2020
Място:
ИСК при УНСС
Подробности:

Институтът за следдипломна квалификация при УНСС организира 1-дневен курс по Медиямониторинг и организационната репутация.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КУРСА:  1-дневен

ЦЕНА НА КУРСА: 100 лв.

СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: до 15.11.2019 г.

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА:

Курсът обхваща практически въпроси от изграждането и опазването на високи позитивни нива на репутация. Слушателите придобиват конкретни умения за изграждането и управлението на медиамониторинг на присъствието на компанията или институцията в публичното пространство. Обучението обхваща както спецификите при възлагането на поръчка на външна, специализирана агенция, така и закономерностите и принципите при изграждането на собствен мониторинг върху традиционните печатни издания, радио и телевизия и върху сайтове и социални онлайн платформи. Участниците в курса се запознават с изискванията и правилата при изграждането на групи за медиамониторинг, с подбора на служителите и с правилата за оповестяване на придобитата информация вътре в организацията и сред заинтересованите публики. Сравняват се предимствата и недостатъците на собствен и външен мониторинг. Курсът е подходящ за експерти в институциите и за мениджъри както на големи, така и на малки и средни организации.

ЛЕКТОР: д-р Пламен Атанасов

За допълнителна информация и записване: г-жа Полина Никифорова – ИСК при УНСС, каб.105, тел. 02/862 77 13, 0888 000 237, e-mail: P.Nikiforova@ips.bg.

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ: можете да намерите ТУК

Намерете ни на картата ТУК