Институт за следдипломна квалификация

ДВАНАДЕСЕТО ИЗДАНИЕ на Академичната образователна програма "Икономика и мениджмънт на отрасъл ВиК"

четвъртък, 26 септември 2019 12:10 /
Начало:
Край:
четвъртък, 31 октомври 2019
Място:
ИСК при УНСС
Подробности:

Центърът за обучение и квалификация към Ютилитис сървисис и Институтът за следдипломна квалификация към УНСС обявяват прием за участие в Дванадесетото издание на Академичната образователна програма "Икономика и мениджмънт на отрасъл ВиК". Програмата за следдипломна квалификация е насочена към мениджъри, експерти и служители, работещи в компании за водоснабдителни и канализационни услуги, доставчици, подизпълнители, служители в пречиствателни станции за битови и индустриални нужди, служби по инженерна инфраструктура в общински и областни администрации, държавни ведомства, финансови и банкови консултанти в областта на водния отрасъл. 

Подробна информация можете да намерите в приложената програма, включваща темите и водещите лектори.

В обучението могат да се включат и експерти, които са преминали първия етап на обучението, проведено по проекта за  "Укрепване на капацитета в отрасъл ВиК" 2013/2014 година, за участие в етап втори и дипломиране.

За допълнителна информация и записване ни пишете на е-поща: office@utilities-services.com

или ни потърсете на тел. 02 980 54 45; мобилен: 0878 449 549

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:  1 календарна година, включваща 2 учебни семестъра и 1 семестър за подготовка на дипломна работа

ТАКСА ЗА ЦЕЛИЯ КУРС НА ОБУЧЕНИЕ: 2520 лв.

Всеки участник трябва да попълни приложения ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ.

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: до 31.10.2019 г.

НАЧАЛО НА ПЪРВИЯ СЕМЕСТЪР: 21.11.2019 Г.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: ни пишете на е-поща: office@utilities-services.com или на тел. 02 980 54 45; мобилен: 0878 449 549