Институт за следдипломна квалификация

ПОКАНА за участие в тестовата фаза по проект „S.M.I.Le – Мениджмънт на продажбите, междукултурни различия, обучение“, Програма Еразъм+

вторник, 14 януари 2020 14:13 /
Начало:
Край:
неделя, 08 март 2020
Място:
Подробности:

Покана за участие в тестовата фаза по проект „S.M.I.Le – мениджмънт на продажбите, междукултурни различия, обучение“, финансиран по Програма Еразъм+ в областта на професионалното образование и обучение Ключова дейност 2 - Стратегически партньорства

Проект № 2018-1-IT01-KA202-006854

 

Поканата има за цел да събере участници, които безплатно да участват в тестването на иновативни инструменти за обучение в областта на продажбите. Участниците ще получат задълбочена представа за най-съвременните умения и знания в областта на продажбите в междукултурна среда, които да приложат практически в реални компании. От обучаващите се очаква през целия тестов период да дават ценна обратна връзка на отговорниците по проекта и  компаниите.

Регистрацията е отворена от 02 февруари до 08 март 2020 г. (12:00 ч.).

Кандидатите ще бъдат информирани за резултатите от подбора в рамките на 7 дни след приключване на регистрацията. Избраните кандидати ще получат достъп до Платформа за електронно обучение (S.AGE), където ще има на разположение отворени образователни ресурси (OER) и допълнителните инструменти. Обучителните материали са свързани с: Международен маркетинг, Продажби на международния пазар, Начини за обработка на данни и продажби, Междукултурна компетентност и комуникация на международните пазари, Международни бизнес преговори.  

В края на обучението, до 31 юли 2020 г., участниците ще получат Сертификат и Отворена значка за знания, умения и способности.

Според заданието на проекта, 40 обучаеми ще бъдат включени в три фази:

  • тестване на OER (Отворени образователни ресурси) и учебни материали, достъпни в уеб платформата;
  • извършване на посещения в някои малки и средни предприятия за анализ на техните бизнес процеси;
  • участие в Storytelling Labs, за придобиване на техники за разказване и интерпретация на късометражни филми, посветени на типични ситуации на процесите на продажба.         

ДЕЙНОСТИ

ГРАФИК

Уроци лице в лице

от 15 март 2020 г.

Достъп до онлайн материалите

от 1 април 2020 г.

Провеждане на посещения във фирма

от 1 април до 30 май 2020 г.  

„Лаборатории“ за филмово образование

от 5 май до 31 юли 2020 г.

Тестване (тест по OERs, отчет от проведените посещения във фирмата и късометражни филми)

до 31 юли 2020 г.

 

Заинтересованите за участие кандидати трябва да отговарят на следните изисквания:

  • да са граждани и/или пребиваващи в четирите страни-партньори по проекта (Италия, Полша, Гърция, България),         
  • да не са по-възрастни от 30 години,         
  • да са започнали наскоро първа работа или да са безработни, записани в бюрата по труда за не по-малко от 6 месеца,         
  • да притежават най-малко средно образование в областта на икономическите науки (финанси, икономика, маркетинг, международен бизнес или подобни).        

В случай, че желаещите кандидати са твърде много, с предимство ще се ползват кандидати, които:

  • имат Бакалавърска степен по: Финанси, Икономика, Маркетинг, Международен бизнес или подобно) или Магистърска степен по Икономика в областта на Финансите, Икономика, Маркетинг, Международен бизнес или подобни, или Неикономисти (бакалавър/магистър);        
  • имат сертификат за владеене на английски език, ниво B2 или по-високо;         
  • предишен документиран опит по програма „Еразъм“ (мобилност на студентите) или опит в чужбина.         

Кандидатите ще бъдат информирани за резултатите от подбора в рамките на 7 дни след изтичане на срока на обявата за кандидатстване (15 март 2020 г.).

Възражение към избора може да бъде подадено в рамките на 7 дни след съобщаване на резултатите от подбора и ще бъде разгледано от академичните членове на проект SMILE.

За въпроси и допълнителна информация: г-жа Румяна Накова, е-mail: R.Nakova@ips.bg, тел. 0888000245

КАНДИДАТСТВАЙ НА ТЕСТОВАТА ФАЗА НА ПРОЕКТА: https://forms.gle/3xuhYrQqfvJ2Jh7S9