Институт за следдипломна квалификация

КУРСОВЕ за водещи одитори, одитори, вътрешни одитори, представители на ръководството по системите за управление, мениджъри, консултанти, експерти

петък, 17 януари 2020 12:52 /
Начало:
Край:
вторник, 30 юни 2020
Място:
Подробности:

MG Global Аcademy и Институтът за следдипломна квалификация при УНСС Ви предлагат пълна гама от възможности за провеждане на обучения за вътрешни и водещи одитори, които ще Ви помогнат да развиете уменията и увереността си за прилагането им в одит процесите и ефективното интегриране и поддържане на системи за управление.

Използваме ISO стандартите като рамка за внедряване, подобряване и одитиране на системите за управление и съпътстващите им процеси.

Обученията са приложими за хора, ангажирани с внедряването, поддържането и непрекъснатото подобряване на системи за управление, които желаят да получат квалификация за вътрешни и водещи одитори.

Това ще ви даде умения да управлявате ефективно прехода и да определите работата, която ще трябва да извършите, за да оптимизирате системата за управление в съответствие с изискванията на международните стандарти.

Ще се провеждат курсове за вътрешни одитори по международни стандарти, както следва:

  1. ISO 9001:2015          системи за управление на качеството
  2. ISO 14001:2015        системи за управление на околната среда
  3. ISO 45001:2018        системи за управление на ЗБУТ
  4. ISO 27001:2013        системи за управление на информационната сигурност
  5. ISO 39001:2012        системи за управление на транспортната безопасност
  6. ISO 50001:2018        системи за управление на енергийната ефективност
  7. ISO 55001:2014        системи за управление на физическите активи
  8. ISO 22000:2018        системи за хранителна безопасност
  9. FSSC 22000 v.5         системи за хранителна и продуктова безопасност
  10. Интегрирани системи за управление в различна конфигурация


ГРАФИК на ОБУЧЕНИЯТА

ЗА ПЕРИОДА ЯНУАРИ – ЮНИ 2020 г.

 

ХРАНИТЕЛНА БЕЗОПАСНОСТ

ОБУЧЕНИЕ

ДАТИ за

2020 г.

ЛОКАЦИЯ

ЦЕНА (ЛЕВА

без ДДС)

ISO 22000:2018 - Преходен курс за вътрешни одитори на Системи за управление на безопасността на хранителните продукти.

22 януари

Online -

Интерактивно

120

ЗАЩИТА НА ХРАНИТЕ. ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ХРАНИТЕЛНИ ИЗМАМИ. ЕТИКЕТИРАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ОБЯВЯВАНЕ НА АЛЕРГЕНЕН СТАТУС.

28 януари

Online -

Интерактивно

120

Курс за квалифицирани лица по превантивен контрол (PCQI)

3-5 февруари

гр. София

1400

Курс за вътрешни одитори на системи за управление безопасността на хранителните продукти – FSSC 22000, ver. 5

11-12

февруари

гр. София

250

ISO 22000:2018 - Преходен курс за вътрешни одитори на Системи за управление на безопасността на хранителните продукти.

5 март

Online -

Интерактивно

120

Комбиниран курс за водещи одитори на СУБХП – ISO 22000:2018 и FSSC 22000 ver. 5

1-3 април

гр. София

750

Курс за вътрешни одитори на системи за управление безопасността на хранителните продукти – FSSC 22000, ver. 5

29-30 април

гр. София

250

ЗАЩИТА НА ХРАНИТЕ. ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ХРАНИТЕЛНИ ИЗМАМИ. ЕТИКЕТИРАНЕ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И ОБЯВЯВАНЕ НА АЛЕРГЕНЕН СТАТУС.

21 май

Online -

Интерактивно

120

ISO 22000:2018 - Преходен курс за вътрешни одитори на Системи за управление на безопасността на хранителните продукти.

19 май

Online -

Интерактивно

120

Курс за квалифицирани лица по превантивен контрол (PCQI)

27-29 май

гр. София

1400

Комбиниран курс за водещи одитори на СУБХП – ISO 22000:2018 и FSSC 22000 ver. 5

3-5 юни

гр. София

750

 

ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

ОБУЧЕНИЕ

ДАТИ за

2020 г.

ЛОКАЦИЯ

ЦЕНА (ЛЕВА

без ДДС)

ISO 45001:2018 – Преходен курс за вътрешни одитори на Системи за управление на условията за здраве и безопасност при работа

19 февруари

Online -

Интерактивно

150

ISO 45001:2018 – Курс за водещи одитори на Системи за управление на условията за здраве и безопасност при работа

25-27 март

гр. София

750

ISO 45001:2018 – Преходен курс за вътрешни одитори на Системи за управление на условията за здраве и безопасност при работа

12 май

Online -

Интерактивно

150

 

УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

ОБУЧЕНИЕ

ДАТИ за

2020 г.

ЛОКАЦИЯ

ЦЕНА (ЛЕВА

без ДДС)

ISO 9001:2015 – Курс за водещи одитори на системи за управление на качеството

10-12 юни

гр. София

750

ISO 9001:2015 – Курс за вътрешни одитори на системи за управление на качеството

8-9 април

гр. София

250

 

ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

ОБУЧЕНИЕ

ДАТИ за 2020 г.

ЛОКАЦИЯ

ЦЕНА (ЛЕВА

без ДДС)

Курс за вътрешни одитори на интегрирани системи за управление на качество, околна среда и ЗБР, съгласно изискванията на ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018.

11-12 март

гр. София

300

 

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

ОБУЧЕНИЕ

ДАТИ за 2020 г.

ЛОКАЦИЯ

ЦЕНА (ЛЕВА

без ДДС)

ISO 50001:2018 - Курс за водещи одитори на системи за управление на енергията

13-15 май

гр. София

750

 

ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

ОБУЧЕНИЕ

ДАТИ за

2020 г.

ЛОКАЦИЯ

ЦЕНА (ЛЕВА

без ДДС)

ISO 27001:2013 - Курс за водещи одитори на системи за управление на информационната сигурност

17-19 март

гр. София

750

Одитор на интегрирани системи за управление на информационната сигурност и защита на личните данни спрямо ISO/IEC 27001:2013, ISO/IEC 27701:2019 и Регламент (ЕС) 2016/679

22-24 април

гр. София

750

 

ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ

ОБУЧЕНИЕ

ДАТИ за

2020 г.

ЛОКАЦИЯ

ЦЕНА (ЛЕВА

без ДДС)

ISO 39001:2012 - Курс за водещи одитори на системи за управление на пътната безопасност

17-19 юни

гр. София

750

 

За допълнителна информация: г-жа Полина Никифорова – ИСК при УНСС, каб.105, тел. 02/862 77 13, 0888 000 237, e-mail: P.Nikiforova@ips.bg

Заявление за записване можете да изпратете на e-mail: P.Nikiforova@ips.bg

IBAN ИСК при УНСС: ТУК

Намерете ни на картата: ТУК

 

Прикачени файлове:

application/pdf MG GLOBAL ACADEMY new.pdf - 174 KB