Институт за следдипломна квалификация

Курс за работа с MS PowerPoint, дистанционна форма на обучение

понеделник, 25 май 2020 8:13 /
Начало:
събота, 11 юли 2020
Край:
неделя, 12 юли 2020
Място:
ИСК при УНСС
Подробности:

Институтът за следдипломна квалификация при УНСС организира 2-дневен обучителен курс за работа с MS PowerPoint, дистанционна форма на обучение.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КУРСА: 11-12 юли 2020 г.

ЦЕНА НА КУРСА: 90 лв.

СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: до 08.07.2020 г.

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА:

Презентацията е бърз. точен и коректен начин за анонсиране на дейност, събитие или резюмиране на данни. Информацията се предоставя в слайдове, като е възможно да се използват интерактивни връзки с други продукти на MicroSoft Office за онагледяване чрез графики, схеми и таблици.

Умението да използваме MS PowerPoint в бизнес среда е предпоставка за успешно представяне на индивидуален или колективен проект.

Умението да използваме MS PowerPoint в образователна среда е предпоставка за успешно представяне на учебен материал и възможност на обучаемите бързо и лесно да получат синтезирано най-важните етапи за структуриране и прилагане на пови знания .

В този курс ще се запознаете с:

  • основни функции на MS PowerPoint - работна среда;
  • основни изисквания към презентациите;
  • работа с Slide Master;
  • графики в MS PowerPoint или взети от друг продукт на MicroSoft Office;
  • таблици в MS PowerPoint или взети от друг продукт на MicroSoft Office;
  • анимация в MS PowerPoint;
  • видео в MS PowerPoint;
  • споделяне на презентация.

За допълнителна информация: г-жа Полина Никифорова – ИСК при УНСС, каб.105, тел. 02/862 77 13, 0888 000 237, e-mail: P.Nikiforova@ips.bg

Заявление за записване можете да изпратите на e-mail: P.Nikiforova@ips.bg

IBAN ИСК при УНСС: ТУК

Намерете ни на картата: ТУК