Институт за следдипломна квалификация

курс Управление на конфликтите в организациите

вторник, 26 май 2020 14:03 /
Начало:
сряда, 29 юли 2020
Край:
Място:
ИСК при УНСС
Подробности:

Институтът за следдипломна квалификация при УНСС организира 1-дневен курс за Управление на конфликтите в организациите.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КУРСА: 29 юли 2020 г.

ЦЕНА НА КУРСА: 90 лв.

СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: до 25.07.2020 г.

СЪДЪРЖАНИЕ НА КУРСА:

Организации неподвластни на конфликтите не съществуват. В курса се разглежда конфликтът - като психологически и социален феномен, като процес на развитие и разрешаване на противоречията в организациите.

Запознаването с неговата същност, обект и предмет, структура, динамика и функции позволява да се придобие ясна представа за неговите основни характеристики.

Опознаването на типовете вътрешноличностни и междуличностни конфликти, поведението на хората в конфликта, как той се случва между отделните трупи и вътре в тях са ключов фактор за тяхното овладяване.

Без усвояването на базови социални технологии за разрешаване на конфликта това овладяване би било безплодно. Умелото прогнозиране на конфликта чрез анализ на обективните и субективните му предпоставки, индикатори и симптоми за възникването му са първа стъпка към предотвратяването му. Предотвратяването на конфликта чрез нормативни механизми, отстраняване на причините за него. наред с други методи на въздействие водят до неговото ефективно разрешаване. Разбирането на методите за неговото разрешаване, преговорите, посредничеството и ролята на ръководителя в разрешаването на конфликтите са другия основен стълб на цялостното му успешно управление.

В курса се залага на комбинация от теория и практически казуси, които подпомагат успешното справяне в конфликти и конфликтни ситуации.

Обучението е предназначено за мениджъри и административни ръководители, и за експерти и специалисти. Обучението е интензивно и практически ориентирано.

За допълнителна информация и записване: г-жа Полина Никифорова – ИСК при УНСС, каб.105, тел. 02/862 77 13, 0888 000 237, e-mail: P.Nikiforova@ips.bg.

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ: можете да намерите ТУК

Намерете ни на картата ТУК