Институт за следдипломна квалификация

Уебинар "Авторски права при обучението в онлайн среда"

понеделник, 15 юни 2020 9:57 /
Начало:
вторник, 14 юли 2020
Край:
събота, 18 юли 2020
Място:
Подробности:

Институтът за следдипломна квалификация при УНСС организира 1-дневен курс - Уебинар  "Авторски права при обучението в онлайн среда".

Семинарът "Авторско право в учебния процес" е насочен към преподавателската аудитория за придобиване на специфични знания, които са необходими при провеждането на обучение в онлайн среда. Онлайн обучението предоставя значително по-големи възможности за възпроизвеждане на авторско съдържание, в сравнение с присъствените форми. Това налага преподавателят да е много добре запознат с въпросите относно разграничаване на закриляните произведения от тези, които могат да се използват свободно, с правилата определянето на носителите на авторски права, с допустимото свободно използване на закриляни произведения и т.н. Посочените въпроси са особено важни при възлагането на различни задачи на обучаваните, като изготвянето на презентации и др. В синтезиран вид и чрез разглеждане на казуси, ще бъдат представени основни знания, необходими за разпознаване и използването на закриляни произведения в онлайн обучението. Практическата част е насочена към развиване на умения за боравене със законови източници, за определяне на възможностите за използване на различни видове материали в учебния процес съобразно Закона за авторското право и сродните му права. Отделя се внимание на възможностите за защита при нарушения на авторски права от трети лица и на недопускането на плагиатство при подготовката и използването на материали в учебния процес в онлайн среда.

Продължителност: 120 минути лекция и 30 минути дискусионна част (въпроси и отговори)

Дати: 14.07.2020, от 10 часа; 18.07.2020, от 14 часа

Цена: 40 лв. без ДДС

Участниците ще получат сертификат

Провежда се онлайн

Лектор:

Лектор е Живко Драганов, доцент по право на интелектуалната собственост в ЮФ на УНСС. Живко Драганов има близо 20 годишен стаж като преподавател в областта на интелектуалната собственост, автор е на десетки научни публикации по проблемите на правната закрила на резултатите от творческата дейност. Провеждал е обучения на учители и на университетски преподаватели по въпросите на създаването и използването на интелектуални резултати в учебния процес, включително в електронна среда и по въпросите на плагиатството. Има практически опит като адвокат и като представител по индус триалната собственост.

За допълнителна информация: г-жа Полина Никифорова – ИСК при УНСС, каб.105, тел. 02/862 77 13, 0888 000 237, e-mail: P.Nikiforova@ips.bg

Заявление за записване можете да изпратите на e-mail: P.Nikiforova@ips.bg

IBAN ИСК при УНСС: ТУК

Намерете ни на картата: ТУК