Институт за следдипломна квалификация

Прием за учебната 2020/2021 г.

петък, 07 август 2020 16:22 /
Начало:
Край:
понеделник, 19 октомври 2020
Място:
ИСК при УНСС
Подробности:

ИНСТИТУТЪТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ при УНСС обявява прием за учебната 2020/2021 г., както следва:

КВАЛИФИКАЦИИ:

 • Експерт-проверител на измами

 • Здравен мениджмънт

 • Право

 • Право на интелектуалната собственост

 • Предприемачество

 • Търговска медиация

 • Управление на висшето образование

 • Управление на средното образование

 • Управление на човешките ресурси

 • Учител /икономика/

 • Финансов мениджмънт

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ:

 • Счетоводство, финанси и контрол

 • Съдебно-счетоводни експертизи

КРАТКОСРОЧНИ ОБУЧЕНИЯ:

 • Web комуникация, онлайн обучение

 • Авторски права при обучението в онлайн среда

 • Новите моменти при годишното докладване на състоянието на СФУК и за дейността на по вътрешен одит в организациите от публичния сектор

 • Обучение на педагогически специалисти

 • Работа с MS PowerPoint, онлайн обучение

 • Съвременни изисквания към вътрешния одитор

 • Задължително текущо обучение по защита на класифицираната информация

 • Физическата сигурност на класифицираната информация. Задължения на служителите по нейното опазване.

Школа за чуждоезиково обучение:

ОБЩОЕЗИКОВИ КУРСОВЕ по английски, немски, френски, испански и руски

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КУРСОВЕ: бизнес английски, немски, френски, испански и руски, търговска кореспонденция

КЛЮЧОВА КОМПЕТЕНТНОСТ 2 - Общуване на чужди езици с хорариум 300 учебни часа /3 нива по 100 ч./

 • Английски (A1, A2, B1, В2)

 • Немски (A1, A2, B1, В2)       

 • Френски (A1, A2, B1, В2)                 

 • Испански (A1, A2, B1, В2)

 • Руски (A1, A2, B1, В2)

Тест за определяне на ниво на владеене на чужд език можете да заявите на имейл: P.Nikiforova@ips.bg

КЛЮЧОВА КОМПЕТЕНТНОСТ 4 - Дигитална компетентност, с хорариум 45 учебни часа

За допълнителна информация и записвания: г-жа Полина Никифорова - тел. 0888 000 237, 02 862 77 13, каб.105, e-mail: P.Nikiforova@ips.bg.

НАЧАЛЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: 24.08.2020 г.

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: до 16.10.2020 г.

НАЧАЛО НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ: 19.10.2020 г.

ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ: можете да намерите ТУК

Намерете ни на картата ТУК