Институт за следдипломна квалификация

ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯТ КОНТРОЛ ЗА ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ

четвъртък, 15 октомври 2020 17:11 /
Начало:
петък, 27 ноември 2020
Край:
петък, 27 ноември 2020
Място:
Подробности:

ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИЯТ КОНТРОЛ ЗА ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ 

ЦЕЛИ НА КУРСА

Предлаганият курс цели да:

  • предостави актуална информация за нормативните и методологически изисквания, свързани с осъществяването на предварителен контрол за законосъобразност в организациите от публичния сектор;
  • се усвоят знания и умения, свързани с технологията за осъществяване на предварителен контрол;
  • се придобие практически опит за осъществяване на предварителен контрол от финансовия контрольор преди поемане на задължения и извършване на разходи.

ЦЕЛЕВА ГРУПА

Курсът подходящ за финансови контрольори, ръководители на структурни звена, риск-мениджъри и експерти с контролни функции в организации от публичния сектор (министерства, общини, изпълнителни агенции, държавни агенции, агенции, търговски дружества с над 50 % държавно и/или общинско участие в капитала и дъщерните им дружества, държавни предприятия, общински предприятия и др.).

МЕТОДИКА

Курсът е с практическа насоченост и обобщава изискванията на новата методология за осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност, като посредством подготвени от лектора практически упражнения подпомага курсистите за нейното правилно изпълнение.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ

1 ден – 8 учебни часа

НАЧИН НА ПРОВЕЖДАНЕ

Присъствено/хибридно

ПЕРИОД НА ПРОВЕЖДАНЕ

МАРТ/ ЮНИ/ СЕПТЕМВРИ/ НОЕМВРИ

Цената на обучението е в размер на 180 лева.

При корпоративен интерес е възможно провеждане на индивидуално обучение.

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОБУЧИТЕЛНАТА ПРОГРАМА

ТЕМА

Часа

1       

Нормативна и методологична основа за извършване на предварителен контрол за законосъобразност, съобразно Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор

2

2       

Технология на извършване на предварителен контрол преди поемане на задължения (ПЗ) и преди извършване на разходи (ИР)

2

3       

Практическо упражнение за осъществяване на ПКЗ преди ПЗ и ИР. Съвместно обсъждане на резултатите.

4

 

ЛЕКТОР

Лектор на курса е д-р Ина Лечева, магистър от УНСС, специалност „Счетоводство и контрол“ (1999) и „Публични финанси“ (2004). Сертифициран вътрешен одитор в публичния сектор (СВОПС) от 2011 г. и доктор по икономика от 2013 г. Професионалният й опит обхваща различни сфери на контрола и одита в национални институции като: НЗОК, Сметната палата, НОИ, ИАНМСП, Министерство на финансите.

За допълнителна информация и записване: г-жа Полина Никифорова - ИСК при УНСС, каб.105, тел. 02/862 77 13; моб.тел. 0888 000 237, е-mail: P.Nikiforova@ips.bg

Намерете ни на картата: ТУК

Таксите за обучение се превеждат по банковата  сметка на ИСК: Банка УниКредит Булбанк, BIC UNCRBGSF, IBAN BG23UNCR76303100117207

Документи за кандидатстване можете да намерите ТУК

Подробности - в приложената програма: