Институт за следдипломна квалификация

ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБОСОБЕНА ЧАСТ ОТ СГРАДАТА НА ИСК ПРИ УНСС КАТО ВЕДОМСТВЕН КАФЕ КЛУБ 53.5 КВ.М.

събота, 17 октомври 2020 7:56 /
Начало:
Край:
понеделник, 16 ноември 2020
Място:
ИСК при УНСС
Подробности:

На 16.11.2020 г. от 10 ч. ще се проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот, публично държавна собственост, като ведомствен кафе клуб - 53,5 кв.м., обособена част от сградата на Институт за следдипломна квалификаци при УНСС,  на адрес София, бул. Климент Охридски № 2, с начална тръжна цена 11 лв. на кв.м. на месец без ДДС.

Оглед на обекта и продажба на тръжна документация - всеки работен ден до 13.11.2020 г. в каб. 101.

Цена на тръжната документаци - 50 лв. с ДДС. Внася се по сметката на ИСК при УНСС.

Депозит за участие в търга - 100 лв.- внася се по сметката на ИСК при УНСС преди подаване на документите за участие.

Банкова  сметка на ИСК: Банка УниКредит Булбанк, BIC UNCRBGSF, IBAN BG23UNCR76303100117207

Краен срок за подаване на докментите: 13.11.2020 г.

Повече информация на тел. 02 862 10 69