Институт за следдипломна квалификация

ГОДИШНО ДОКЛАДВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА СФУК и ВО. ИЗИСКВАНИЯ И ПОПЪЛВАНЕ НА ВЪПРОСНИЦИ ОТ ПРБ, ВРБ, ТД, ДП

сряда, 09 декември 2020 10:39 /
Начало:
петък, 22 януари 2021 9:00
Край:
Място:
Подробности:

ГОДИШНО ДОКЛАДВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА СФУК и ВО.

ИЗИСКВАНИЯ И ПОПЪЛВАНЕ НА ВЪПРОСНИЦИ ОТ ПРБ, ВРБ, ТД, ДП

  

ГОДИШНО ДОКЛАДВАНЕ НА СЪСТОЯНИЕТО НА СФУК и ВО е специализиран курс, предназначен да подпомогне първостепенните, второстепенните и третостепенните разпоредители с бюджет, както и търговските дружества и държавните предприятия при коректното им докладване на дейността по вътрешен контрол и вътрешен одит.

Курсът е подходящ за ръководителите на публичните организации и отговорните служители, натоварени с изготвянето на информацията за дейността през 2020 г. по реда на ЗФУКПС и ЗВОПС.

ЦЕЛИ НА КУРСА:

Обучението е насочено към усвояване на специфични знания и умения, свързани с процеса на годишно докладване за състоянието на системите за финансово управление и контрол и дейността на вътрешния одит.

Практическата насоченост на курса ще ви позволи да:

  • изготвите доклад за самооценка на състоянието на СФУК;
  • попълните коректно Въпросника за самооценка на състоянието на СФУК, отчитайки често допусканите грешки;
  • изготвите доклад и въпросник по вътрешен одит, отчитайки често допусканите грешки;
  • се запознаете с изискванията на модул „Годишно докладване“, ИСФУКВО.

НАЧАЛО: 22 януари 2021 г.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:

Обучението е в рамките на един ден с продължителност от 10 учебни часа.

ОРГАНИЗАЦИЯ:

Занятията ще се провеждат онлайн, посредством осигурен достъп до електронна платформа от ИСК-УНСС по време на обучението. На участниците ще бъдат осигурени материали, които ще бъдат предоставени по електронна поща.

ДОКУМЕНТИ:

При успешно завършване на обучението ще получите удостоверение за завършен краткосрочен курс от Института за следдипломна квалификация при УНСС

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ:

15.01.2021 г

ЦЕНА:

Цената на обучението е в размер на 180 лева.

Цената на обучението при ранно записване /до 23 декември 2020 г./ е в размер на 162 лв.

За допълнителна информация и записване: г-жа Полина Никифорова - ИСК при УНСС, каб.105, тел. 02/862 77 13; моб.тел. 0888 000 237, е-mail: P.Nikiforova@ips.bg

Намерете ни на картата: ТУК

Документи за кандидатстване можете да намерите ТУК