Институт за следдипломна квалификация

ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

сряда, 27 януари 2021 9:54 /
Начало:
сряда, 31 март 2021
Край:
сряда, 31 март 2021
Място:
Подробности:

ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ В ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА, ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ е специализиран курс за ръководители и лица, заемащи ключови длъжности, свързани с организирането и осъществяването на вътрешния контрол в търговските дружества и дъщерните им структури, държавните предприятия и общинските предприятия, задължени да прилагат Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС)

Курсът е подходящ за ръководителите на публичните организации и отговорните служители, натоварени с проектирането, разработването и прилагането на системите за вътрешен контрол.

ЦЕЛИ НА КУРСА:

По време на обучението ще бъдат разгледани основните постановки на вътрешния контрол, изискванията, характеристиките и особеностите, които поставят актуалните нормативни и методологически документи в областта на финансовото управление и контрол.

Акцент ще бъде поставен върху изискванията по отношение на прилагането на:

  • управленската отговорност,
  • изискванията по всеки един от елементите на финансовото управление и контрол;
  • разнообразни практически упражнения, свързани с целеполагането, управлението на риска и проектирането на контролните дейности.

ЛЕКТОР: д-р Ина Лечева

НАЧАЛО: 31.03.2021 г.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: Обучението е в рамките на един ден с продължителност от 8 учебни часа.

ОРГАНИЗАЦИЯ:

Занятията ще се провеждат онлайн, посредством осигурен достъп до електронна платформа от ИСК-УНСС по време на обучението. На участниците ще бъдат осигурени материали, които ще бъдат предоставени по електронна поща.

ДОКУМЕНТИ:

При успешно завършване на обучението ще получите удостоверение за завършен краткосрочен курс от Института за следдипломна квалификация при УНСС

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: 12.04.2021 г

ЦЕНА:

Цената на обучението е в размер на 150 лева.

Цената на обучението при ранно записване /до 1 март 2021 г./ е в размер на 135лв.

За допълнителна информация и записване: г-жа Полина Никифорова - ИСК при УНСС, каб.105, тел. 02/862 77 13; моб.тел. 0888 000 237, е-mail: P.Nikiforova@ips.bg

Намерете ни на картата: ТУК

Документи за кандидатстване можете да намерите ТУК