Институт за следдипломна квалификация

ПРОМЕНИТЕ ЗА 2021 Г. И ГОДИШНО ОБЛАГАНЕ НА ДОХОДИТЕ ПО ЗДДФЛ ЗА 2020 Г.

сряда, 27 януари 2021 10:06 /
Начало:
петък, 26 февруари 2021
Край:
петък, 26 февруари 2021
Място:
Подробности:

ПРОМЕНИТЕ ЗА 2021 Г. И ГОДИШНО ОБЛАГАНЕ НА ДОХОДИТЕ ПО ЗДДФЛ ЗА 2020 Г.

Начало: 26.02.2021 г. от 13.30 до 17.00 ч.

ПРОМЕНИТЕ ЗА 2021 Г. И ГОДИШНО ОБЛАГАНЕ НА ДОХОДИТЕ ПО ЗДДФЛ ЗА 2020 г. е специализиран курс за счетоводители, експерти по човешки ресурси и ръководители на предприятия, прилагащи Закона за данъците върху доходите на физическите лица  (ЗДДФЛ).

ЛЕКТОР: Евгения Попова, НАП

ЦЕЛИ НА КУРСА:

По време на занятията ще бъдат разгледани теми, свързани с:

  • Промените в ЗДДФЛ за 2021 г.
  • Годишно облагане на доходите, придобити от физическите лица и прилагане на данъчните облекчения по ЗДДФЛ за 2020 г.
  • Особености при подаването на информация в НАП със Справката по чл. 73, ал. 1 от ЗДДФЛ за изплатени доходи на физически лица и Справката по чл. 73, ал. 6 от ЗДДФЛ за изплатени доходи по трудови правоотношения, както и извършването на корекции. Казуси от практиката.
  • Попълване и подаване на годишната данъчна декларация за облагане на доходите, придобити от физическите лица през 2020 г.  Практически примери.
  • Предоставяне на информация за доходи на чуждестранни физически лица – установени за данъчни цели в държави – членки на ЕС за целите на задължителния автоматичен обмен.
  • Дискусия и други актуални теми по ЗДДФЛ.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:

Обучението е в рамките на половин ден с продължителност от 4 учебни часа и ще стартира в 13.30 ч.

ОРГАНИЗАЦИЯ:

Занятията ще се провеждат онлайн, посредством осигурен достъп до електронна платформа от ИСК-УНСС по време на обучението.

ДОКУМЕНТИ:

При успешно завършване на обучението ще получите удостоверение за завършен краткосрочен курс от Института за следдипломна квалификация при УНСС

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: 25.02.2021 г

ЦЕНА: 

Цената на обучението е в размер на 100 лева.

Цената на обучението при ранно записване /до 12 февруари 2021 г./ е в размер на 90 лв.

За допълнителна информация и записване: г-жа Полина Никифорова - ИСК при УНСС, каб.105, тел. 02/862 77 13; моб.тел. 0888 000 237, е-mail: P.Nikiforova@ips.bg

Намерете ни на картата: ТУК

Документи за кандидатстване можете да намерите ТУК

Прикачени файлове:

video/mp4 видео клип Промените в ЗДДФЛ.mp4 - 7810 KB