Институт за следдипломна квалификация

Подготвителен курс за изпита ПРИДОБИВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТОР В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

сряда, 27 януари 2021 10:36 /
Начало:
събота, 15 май 2021
Край:
неделя, 16 май 2021
Място:
ИСК при УНСС
Подробности:

подготвителен курс за изпита

ПРИДОБИВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ ЗА ВЪТРЕШЕН ОДИТОР В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР


ДАТИ на провеждане:

I-ва група: 24-25 април 2021г.

II-ра група: 15-16 май 2021 г.

III-та група: 5-6 юни 2021г.


Двудневен обучителен курс, насочен към лицата, които искат да придобият сертификат „Вътрешен одитор в публичния сектор“, стажант-одиторите и вътрешните одитори от публичния и корпоративния сектор.

Занятията предвиждат запознаване, акцентиране и практическо приложение на нормативните и методологически изисквания в областта на вътрешния контрол и вътрешния одит.


ЦЕЛИ НА КУРСА: Обучението е насочено към усвояване на специфични знания и умения за:

  • актуалното законодателство и методологията по финансово управление и контрол и вътрешен одит в публичния сектор
  • изискванията за придобиване на СВОПС
  • практически примери и представяне на добри практики в областта на финансовото управление и контрол и вътрешния одит


ЛЕКТОРИ: Сертифицирани вътрешни одитори с практически и методологичен опит:

- ГЕНКА ХРИСТОВА

- ДЕНИЦА НИКОЛОВА

- БЛАГОВЕСТ РУСАНОВ

- ИНА ЛЕЧЕВА


ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: Обучението е в рамките на два дни с продължителност от 16 учебни часа.


ОРГАНИЗАЦИЯ: Занятията ще се провеждат в сградата на ИСК при УНСС. В случай на забрана за присъствените занятия поради пандемичната обстановка, обучението ще бъде излъчено онлайн, което позволява дистанционно участие в курса и провеждането му. На участниците ще бъдат осигурени материали, които ще се предоставят по време на обучението.


ДОКУМЕНТИ: При успешно завършване на обучението ще получите удостоверение за завършен краткосрочен курс от Института за следдипломна квалификация при УНСС.


КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: Два работни дни преди старта на курса и/или до запълване броя за участниците.


ЦЕНА:

Цената на обучението е в размер на 360 лева.

Цената на обучението при ранно записване /до 16 април 2021 г./ е в размер на 324лв.


За допълнителна информация и записване: 

Гергана Булгурова - ИСК при УНСС, каб.103;

+359 888 202 431,

g.bulgurova@ips.bg

Документи за кандидатстване можете да намерите ТУК