Институт за следдипломна квалификация

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР

сряда, 27 януари 2021 10:48 /
Начало:
четвъртък, 30 септември 2021
Край:
сряда, 22 декември 2021
Място:
ИСК при УНСС
Подробности:

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР

Начало: септември – декември 2021 г.

Специализацията за ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР е предназначена за предостави задълбочени теоретични знания и практически умения на лицата, които осъществяват предварителен контрол за законосъобразност в публичните организации. Обучението обхваща различни аспекти, свързани с политиките и процедурите за предварителен контрол при поемането на задължения, извършване на разходи и реализирането на приходи.

Отделните модули ще фокусират участниците за базовите проверки и отделните етапи при произнасянето им по отношение на управлението и разпореждането с активи, обществените поръчки, човешките ресурси, командироването на служителите и др. специфични обекти на произнасяне.

Занятията ще обхващат обзор на приложимите изисквания, предоставяне на добри практики и ролеви игри, които ще позволят на участниците да получат реални практически умения при осъществяването на предварителния контрол.

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО

Обучението ще се проведе на модулен принцип посредством присъствени занятия и извънаудиторната заетост, посредством самоподготовка с подадени от лектора на съответния модул материали. Успешното преминаване на всеки от модулите е въз основа на разработен казус/практическа задача и/или тест.

Продължителността на обучението е 45 астрономически часа аудиторна заетост и 120 часа извънаудиторна заетост, предназначена за подготовка на казуси и задачи. Периодът на провеждане е от м. септември до м. декември 2021 г.

Преобладаващата част от занятията ще бъдат онлайн, като участниците могат сами да определят времето, в което да се включат индивидуално. Предвидени са шест фасилитирани срещи, разпределени между отделните модули, които ще се провеждат присъствено веднъж на две седмици в петък, събота или неделя от 17:00 часа, в сградата на Института за следдипломна квалификация при УНСС в гр. София, бул. „Климент Охридски“ 2. Предвижда се възможност и за онлайн участие във фасилитираните срещи.

ДОКУМЕНТИ

При успешно завършване на обучението ще получите удостоверение за специализация Финансов контрольор от Института за следдипломна квалификация при УНСС.

ЛЕКТОРИ

Обучението се води от преподаватели от ИСК при УНСС и водещи експерти от практиката в отделните области.

ЦЕНА

Цената на обучението е в размер на 980 лева.

Краен срок за записване: 15.09.2021 г.

За допълнителна информация и записване: г-жа Полина Никифорова - ИСК при УНСС, каб.105, тел. 02/862 77 13; моб.тел. 0888 000 237, е-mail: P.Nikiforova@ips.bg

Намерете ни на картата:  ТУК

Документи за кандидатстване можете да намерите ТУК