Институт за следдипломна квалификация

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: РИСК-МЕНИДЖЪР

сряда, 27 януари 2021 11:04 /
Начало:
събота, 27 ноември 2021
Край:
неделя, 27 март 2022
Място:
ИСК при УНСС
Подробности:

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: РИСК-МЕНИДЖЪР


Начало: НОЕМВРИ 2021г. -  МАРТ 2022 г.


Специализацията за РИСК-МЕНИДЖЪР е предназначена за предостави знания и умения по отношение на структуриране на процеса по управление на риска. Обучението обхваща теоретични, нормативни и практически познания, свързани с определянето на целите, изготвяне на стратегия за управление на риска, идентифицирането и оценката на конкретните рискове, както и предприемането на съответните действия за намаляване на експозицията на конкретните рискове.

По време на присъствените занятия ще се извърши преглед на приложимите изисквания, методологичните аспекти и добрите практики в областта на управлението на риска от гледна точка на риск-мениджърите и риск-собствениците.


ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО

Обучението ще се проведе на модулен принцип чрез присъствени занятия и извънаудиторната заетост, посредством самоподготовка с подадени от лектора на съответния модул материали. Успешното преминаване на всеки от модулите е въз основа на разработен казус/практическа задача и/или тест.

Продължителността на обучението е 45 астрономически часа аудиторна заетост и 120 часа извънаудиторна заетост, предназначена за подготовка на казуси и задачи. Периодът на провеждане е от м. септември до м. декември 2021 г.

Преобладаващата част от занятията ще бъдат онлайн, като участниците могат сами да определят времето, в което да се включат индивидуално. Предвидени са шест фасилитирани срещи, разпределени между отделните модули, които ще се провеждат присъствено веднъж на две седмици в петък, събота или неделя от 17:00 часа, в сградата на Института за следдипломна квалификация при УНСС в гр. София, бул. „Климент Охридски“ 2. Предвижда се възможност и за онлайн участие във фасилитираните срещи.


ДОКУМЕНТИ

При успешно завършване на обучението ще получите удостоверение за специализация Финансов контрольор от Института за следдипломна квалификация при УНСС.


ЛЕКТОРИ

Обучението се води от преподаватели от ИСК при УНСС и водещи експерти от практиката в отделните области.


ЦЕНА

Цената на обучението е в размер на 980 лева.

Краен срок за записване: 23.11.2021 г.

За допълнителна информация и записване: г-жа Полина Никифорова - ИСК при УНСС, каб.105, тел. 02/862 77 13; моб.тел. 0888 000 237, е-mail: P.Nikiforova@ips.bg


ДОКУМЕНТ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

ЗАЯВЛЕНИЕ


Банкова сметка на ИСК в лева:

УниКредит Булбанк     

BIC на банката - UNCRBGSF 

IBAN BG23UNCR76303100117207

Получател: ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ УНСС

Основание: Обучение по "Риск-мениджър"