Институт за следдипломна квалификация

ПЛАНИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО ВЪТРЕШЕН ОДИТ

сряда, 27 януари 2021 11:11 /
Начало:
петък, 12 март 2021
Край:
петък, 12 март 2021
Място:
Подробности:

ПЛАНИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО ВЪТРЕШЕН ОДИТ

Начало: 12 март 2021 г.

ПЛАНИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО ВЪТРЕШЕН ОДИТ е краткосрочен курс, насочен към ръководителите на звената за вътрешен одит и вътрешните одитори от публичния и корпоративния сектор, които извършват дейностите по стратегическо и годишно планиране на дейността по вътрешен одит.

Курсът е базиран на изискванията на ЗВОПС, Международните стандарти за професионалната практика по вътрешен одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори и методологията в областта.

ЦЕЛИ НА КУРСА:

Обучението е насочено към усвояване на специфични знания и умения, свързани с процеса на планиране на дейността по вътрешен одит.

Практическата насоченост на курса ще ви позволи да:

  • се запознаете с подходите при планиране на дейността по вътрешен одит
  • разгледате етапите при отделното планиране на дейността по вътрешен одит, както и тяхното актуализиране.
  • идентифицирате и спазвате приложимите Стандарти.

ЛЕКТОР: сертифицирани вътрешни одитори с практически и методологичен опит

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:

Обучението е в рамките на един ден с продължителност от 6 учебни часа.

ОРГАНИЗАЦИЯ:

Занятията ще се провеждат онлайн, посредством осигурен достъп до електронна платформа от ИСК-УНСС по време на обучението. На участниците ще бъдат осигурени материали, които ще се предоставят по време на обучението.

ДОКУМЕНТИ:

При успешно завършване на обучението ще получите удостоверение за завършен краткосрочен курс от Института за следдипломна квалификация при УНСС.

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: 09.03.2021 г.

ЦЕНА:

Цената на обучението е в размер на 100 лева.

Цената на обучението при ранно записване /до 22 февруари 2021 г./ е в размер на 90лв.

За допълнителна информация и записване: г-жа Полина Никифорова - ИСК при УНСС, каб.105, тел. 02/862 77 13; моб.тел. 0888 000 237, е-mail: P.Nikiforova@ips.bg

Намерете ни на картата: ТУК

Документи за кандидатстване можете да намерите ТУК

Прикачени файлове:

video/mp4 12 март 2021.mp4 - 5334 KB