Институт за следдипломна квалификация

АКЦЕНТИ В ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

сряда, 10 февруари 2021 9:23 /
Начало:
сряда, 17 март 2021 9:30
Край:
сряда, 17 март 2021 13:30
Място:
Подробности:


АКЦЕНТИ В ЗАКОН ЗА КОРПОРАТИВНОТО ПОДОХОДНО ОБЛАГАНЕ ПРЕЗ 2021 ГОДИНА е подходящ за служители в търговските дружества, които са натоварени с годишното данъчно приключване за 2020 г. и с изготвяне на годишната данъчна декларация.

ЦЕЛИ НА КУРСА: Придобиване на практически знания във връзка с прилагането на Закона за корпоративното подоходно облагане.

Акцент ще бъде поставен върху следните моменти:

  1. КОМЕНТАР НА НОВИТЕ МОМЕНТИ В ЗКПО ПРЕЗ 2021 ГОДИНА

Промени в сроковете за деклариране и внасяне на годишните данъци в ЗКПО

Промени, касаещи авансовите вноски за корпоративен данък

Промени, засягащи данъка върху разходите

Промени, касаещи данъчните амортизируеми активи

Промени, засагащи алтернативния данък

Промени, свързани с преотстъпването на корпоративен данък

       2. ПРОМЕНИ В ОБРАЗЦИТЕ НА ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЗКПО

Промени в декларация по чл. 92 от ЗКПО

Промени в образеца по чл. 88 и чл. 87а от ЗКПО

       3. КАЗУСИ И РЕШЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ДАНЪЧНОТО ТРЕТИРАНЕ ПО ЗКПО

 

ЛЕКТОР: Кети Славова – данъчен експерт

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ:

Обучението е в рамките на един ден с продължителност от 4 учебни часа.

ОРГАНИЗАЦИЯ:

Занятията ще се провеждат онлайн, посредством осигурен достъп до електронна платформа от ИСК-УНСС по време на обучението. На участниците ще бъдат осигурени материали, които ще бъдат предоставени по електронна поща.

ДОКУМЕНТИ:

При успешно завършване на обучението ще получите удостоверение за завършен краткосрочен курс от Института за следдипломна квалификация при УНСС 

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ:

15.03.2021 г

ЦЕНА:

Цената на обучението е в размер на 100 лева.

Цената на обучението при ранно записване /до 15.02.2021 г./ е в размер на 90лв.

За допълнителна информация и записване: 

г-жа Полина Никифорова - ИСК при УНСС, каб.105, тел. 02/862 77 13; моб.тел. 0888 000 237, е-mail: P.Nikiforova@ips.bg

Намерете ни на картата: ТУК

Документи за кандидатстване можете да намерите ТУК

 

Прикачени файлове:

video/mp4 Акценти в ЗКПО.mp4 - 5883 KB