Институт за следдипломна квалификация

Пакетно участие в 4 специализирани курса на теми: Вътрешен контрол и Управление на риска

понеделник, 15 февруари 2021 14:48 /
Начало:
Край:
петък, 05 март 2021
Място:
Подробности:

До 5 март 2021г. може да заявите участие в 4 специализирани краткосрочни курса организирани на теми: Вътрешен контрол и Управление на риска.

Курсове:

- Вътрешен контрол в търговски дружества, държавни и общински предприятия;

Дата на провеждане: 31.03.2021г.

- Управление на риска;

Дата на провеждане: 09.04.2021г.

- Как да си направим вътрешни правила по СФУК?;

Дати на провеждане: 14 и 15.04.2021г.

- Практически аспекти на предварителния контрол за законосъобразност;

Дата на провеждане: 14.05.2021г.

Документи за кандидатстване може да изтеглите от ТУК

(За участие в краткосрочни курсове се попълва само Заявление.)

За по-подробна информация относно курсовете и пакетната цена:

https://www.youtube.com/watch?v=AN3RjATpplk