Институт за следдипломна квалификация

РАБОТНА СРЕЩА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ по ПРОЕКТ „Industrial Internet of Things VET Network (IIoTNET)“, ERASMUS+ PROGRAMME, KA3 – SUPPORT FOR POLICY REFORM, Networks and partnerships of Vocational Education and Training (VET) providers, PROJECT REFERENCE NUMBER: 609085-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA3-VET-NETPAR

вторник, 09 март 2021 9:38 /
Начало:
четвъртък, 11 март 2021 9:30
Край:
четвъртък, 11 март 2021 12:30
Място:
Подробности:

В изпълнение на проект на Института за следдипломна квалификация при УНСС „Industrial Internet of Things VET Network (IIoTNET)“, ERASMUS+ PROGRAMME, KA3 – SUPPORT FOR POLICY REFORM, Networks and partnerships of Vocational Education and Training (VET) providers, PROJECT REFERENCE NUMBER:  609085-EPP-1-2019-1-BG-EPPKA3-VET-NETPAR на 11.03.2021 ще се проведе онлайн работна среща за консултации. 

Работна среща за консултации със заинтересованите страни

Дата: 11.03.2021  

онлайн https://us04web.zoom.us/j/76208185979?pwd=T1J2Mlc0Y3Q5aE0wbXFPTlRkWWxBdz09

 

Дневен ред

Местно време

Съдържание

09:30 – 09:35

Откриване

09:35 – 10:00

Кратка презентация на участниците (работа, опит и т.н.)

10:00 – 10:30

Проектът  „Мрежа за индустриален интернет на нещата /IIoTNET/“

Цели, резултати и партньорство

Лектор: Доц. Иван Стойчев, ИСК, УНСС

10:30 – 10:45

Транснационален доклад за развитието на IIoT

Презентация

Лектор: Ася Мирчева, ИПСМО

10:45 – 11:00

/IIoT/ Ядро на Знанията

Презентация

Лектор: Доц. Любен Боянов, УНСС

11:00 – 11:30

Платформа за специализирана социална медия IIoTNet

Презентация

Лектор: Проф. Валентин Кисимов и Венко Андонов, УНСС

11:30 – 12:00

Дискусионни сесии на участниците

  • Препоръки
  • Добри практики
  • Полезни инструменти

Модератор: Доц. Иван Стойчев, ИСК, УНСС

12:00 – 12:15

Заключения

12:15 – 12:30

Индивидуална сесияПопълване на форми за обратна връзка

 

Линк за регистрация: https://forms.gle/efQ3AMAQKZhVut4Z9

Регистрация в платформата за социални медии: http://iiotnet.unwe.bg/

Препоръчително е да се регистрирате в платформата за социални медии, за да получите сътрудничество и достъп до експертни групи  IIoT.

Официална страница на проекта: www.iiot-network.eu