Институт за следдипломна квалификация

Сертифициращо обучение за медиатори

вторник, 20 април 2021 13:41 /
Начало:
събота, 05 ноември 2022 9:00
Край:
неделя, 04 декември 2022 16:00
Място:
ON-LINE
Подробности:

СЕРТИФИЦИРАЩО ОБУЧЕНИЕ ЗА МЕДИАТОРИ

съгласно изискванията на ЗАКОНА ЗА МЕДИАЦИЯТА и НАРЕДБА №2 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ, КОИТО ОБУЧАВАТ МЕДИАТОРИ; ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА МЕДИАТОРИ; ЗА РЕДА ЗА ВПИСВАНЕ, ОТПИСВАНЕ И ЗАЛИЧАВАНЕ НА МЕДИАТОРИ ОТ ЕДИННИЯ РЕГИСТЪР НА МЕДИАТОРИТЕ И ЗА ПРОЦЕДУРНИТЕ И ЕТИЧНИ ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА МЕДИАТОРА

обучителната програма е одобрена от Министерството на правосъдието и включва 60 уч.ч., от които 30 уч.ч теория и 30 уч.ч практически занимания.

Обучението се организира от Институт за следдипломна квалификация при УНСС и Център за правни изследвания към УНСС. Провежда се изцяло ОНЛАЙН на платформа ZOOM.

Дати на обучението:

5-6 ноември 2022 г. (ниво 1)        

19-20 ноември 2022 г. (ниво 2)      

3-4 декември 2022 г. (ниво 3 / практикум). 

Таксата за целия период на обучението е 600 (шестотин) лева с ДДС. В цената са включени всички необходими учебни материали.

Желаещите да участват в курса могат да се запишат най-късно до 3 ноември 2022г. включително.

Отстъпки20 % - за студенти - 480 лева.

Записването се извършва чрез подаване на ЗАЯВЛЕНИЕ 

За допълнителна информация: Вангелия Вангелова, тел. 0882668940, 0894272111; v.vangelova@ips.bg

Банкова сметка на ИСК в лева:

УниКредит Булбанк     

BIC на банката - UNCRBGSF 

IBAN BG23UNCR76303100117207

Получател: ИНСТИТУТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ ПРИ УНСС

Oснование: за сертифициращо обучение по медиация