Институт за следдипломна квалификация

Център по икономика и управление - прием

сряда, 16 май 2012 15:39 /
Начало:
понеделник, 27 август 2012
Край:
сряда, 10 октомври 2012
Място:
ИСК при УНСС
Подробности:

Приемът и записванията на специализанти в Центъра по икономика и управление за учебната 2012/2013 г. е от 27 август до 10 октомври 2012 г.