Институт за следдипломна квалификация

Кандидатмагистърски курсове

петък, 29 юни 2012 8:31 /
Начало:
петък, 18 януари 2013
Край:
неделя, 20 януари 2013
Място:
ИСК при УНСС
Подробности:

     УНСС чрез отделение „Институт за следдипломна квалификация” организира курсове за кандидат – магистри за учебната 2012/2013 г.
     Курсовете ще бъдат за ИКОНОМИСТИ и НЕИКОНОМИСТИ.
     Същите ще се проведат на 18,19 и 20 януари 2013 г. в отделение "ИСК".
     Цена 180 лв. за 20 учебни часа.
     Записването е от 03.12.2012 г. до 16.01.2013 г. вкл. и се извършва на адрес:

    ИСК при УНСС, София 1797, бул.”Климент Охридски” №2 /спирка ”Онкология” на автобуси 88, 280, 294 и 413, спирка на метрото „Г.М.Димитров”/, стая 104 – г-жа Янка Тодорова всеки работен ден от 9.00 до 11.00 ч. и от 13.00 до 16.00 ч. с документа за платена такса на следната банкова сметка:

     ИCK при УHCC, гр. София, Бул. ,,Климент Охридски" № 2
     УниКредит Булбанк София – Kлон Аксаков
     BIC на банката - UNCRBGSF
     IBAN BG23UNCR76303100117207
     ИH по ДДС - BG 000673776

     В платежния документ задължително се вписват трите имена на курсиста, името на курса и телефон за връзка.
     Първият ден курсистите се явяват задължително с лична карта и платежния документ в 13.00 часа в съответната зала.

    За допълнителна информация на следните телефони:

     02 862 12 24    и  0 888 000 244    -  Янка Тодорова
                              или
     02 962 56 24    и  0 889 798 999    -  Сашка  Ицкова
     Факс 02/862 74 47