Институт за следдипломна квалификация

Център по финанси и счетоводство - прием

сряда, 25 юли 2012 10:26 /
Начало:
понеделник, 10 септември 2012
Край:
сряда, 10 октомври 2012
Място:
Подробности:

Приемът и записванията на специализанти в Центъра по финанси и счетоводство за учебната 2012/2013 г. е от 10 септември до 10 октомври 2012 г.