Институт за следдипломна квалификация

мио

вторник, 11 декември 2012 13:24 /
Начало:
събота, 21 април 2018
Край:
неделя, 22 април 2018
Място:
ИСК при УНСС
Подробности:

След поредица от успешно проведени курсове, Институтът за следдипломна квалификация при УНСС предлага на вниманието ви курс по ГЛОБАЛЕН МЕНИДЖМЪНТ И ЛИДЕРСТВО. Обучението се извършва по съвместен проект на ИСК при УНСС и асоциацията JICA Alumni.

Настоящето издание на курса започва на 21 и 22 април 2018 година.

Курсът е резултат от проект, съвместно осъществен от България и Япония по инициатива на Японската агенция за международно сътрудничество /JICA/.

Главните цели на курса са развитие на глобално мислене и способност за анализиране на сложните процеси в българската икономика в контекста на постоянно изменящата се бизнес среда; усвояване на нови знания, умения и методи за модерно, креативно и иновативно управление чрез изграждане на екип; опознаване на културните сходства и различия в бизнеса и интеграция на културните ценности в стила на бизнес лидерите; възпитаване на съзнание за фирмена социална отговорност характерно за лидерите с цялостен подход. За създаването на истински бизнес лидери със солидна преценка и умения за взимане на решения, курса покрива следните области:

 • Стратегически мениджмънт и предприемачество
 • Маркетинг мениджмънт
 • Бизнес в глобална среда
 • Индустрия 4.0 и Общество 5.0
 • Потребителско поведение
 • Интегрирани маркетингови комуникации
 • Тотално управление на качеството
 • Управление на риска
 • Комуникативни умения за водене на преговори
 • Бизнес етика и социална отговорност на фирмите
 • Право на интелектуалната собственост
 • Бизнес етика и фирмена социална отговорност

Занятията са място за взаимодействие и креативност, където курсистите са истинските инициатори на идеи, а не просто пасивни слушатели. Разглеждат се новите концепции за управлението и се представят японският мениджърски подход и най-добрите практики.

Вниманието и основните усилия в обучението са насочени към:

 • Мениджъри на малки и средни предприятия
 • Предприемачи
 • Специалисти, които се интересуват от съвременните тенденции в управлението, включително представители на юридически лица с нестопанска цел
 • Мениджъри и предприемачи, които имат интерес към съвместна дейност с японски бизнес партньори.

Срок на обучение: 4 месеца

Форма на провеждане: Редовна форма, балансирана комбинация от няколко учебни съботи и недели, следвани от свободен уикенд

Удостоверение за успешно завършване: Свидетелство за професионална квалификация на ИСК при УНСС

Такса за обучение: 1500 лв /заплаща се при записване/

Документи за записване: Заявление-формуляр, диплома за завършено образование /оригинал и копие/, 3 бр. снимки /парспортен формат/, платежно нареждане/вносна бележка за платена такса

Таксата се заплаща по банков път на сметката на ИСК при УНСС:

ИСК при УНСС
УниКредит Булбанк
BIC UNCRBGSF
IBAN BG23UNCR76303100117207

За записване и допълнителна информация: г-жа Полина Никифорова, ИСК при УНСС, каб.105, тел: 02/862 77 13, GSM 0888 000 237, e-mail: P.Nikiforova@ips.bg

Още информация за курса четете в следната брошура:

 ГМЛ1.jpg   ГМЛ2.jpg 
ГМЛ3.jpg ГМЛ4.jpg

  

Прикачени файлове:

image/jpeg ГМЛ1.jpg - 220 KB

image/jpeg ГМЛ2.jpg - 467 KB

image/jpeg ГМЛ3.jpg - 323 KB

image/jpeg ГМЛ4.jpg - 337 KB