Институт за следдипломна квалификация

КУРС ЗА ВЪТРЕШНИ ОДИТОРИ

вторник, 09 април 2013 10:14 /
Начало:
четвъртък, 09 май 2013
Край:
петък, 10 май 2013
Място:
ИСК при УНСС
Подробности:

   На 09-10 май 2013 г. центърът за управление на качеството и международни проекти организира краткосрочeн курс за Вътрешни одитори на СУК, съгласно изискванията на Межународния стандарт ISO 9001:2008. Акредитация: "Intertek" и Международен Регистър на Сертифицираните Одитори (IRCA).
Цена на курса - 300 лв.
Цена за студенти - 200 лв.
Записването се осъществява на място при представяне на уверение (за студенти) и платежно за внесена такса.

   За записване и допълнителна информация - г-н Георги Бетов, тел. 868 92 04; 0888000 241, каб. 114, ИСК при УНСС