Институт за следдипломна квалификация

КУРСОВЕ ЗА КАНДИДАТ-МАГИСТРИ

понеделник, 25 ноември 2013 10:04 /
Начало:
петък, 19 септември 2014 13:00
Край:
Място:
ИСК при УНСС
Подробности:

УНСС чрез отделение "Институт за следдипломна квалификация" организира курсове за кандидат-магистри за учебната 2013/2014.

Курсовете ще бъдат за ИКОНОМИСТИ и НЕИКОНОМИСТИ.

Същите ще се проведат на 19, 20 и 21.09.2014 г.  в отделение "ИСК".

Цената на курса е 180 лв. за 20 учебни часа.

Записването е от 25.08.2014 г. до 17.09.2014 г. вкл. и се извършва на адрес: ИСК при УНСС, гр. СОфия 1797, бул. "Климент Охридски" 2 /спирка "Онкология" на автобуси 88, 280 и 294, спирка на метрото "Г.М.Димитров"/, стая 104 г-жа Янка Тодорова всеки работен ден от 09.00 до 11.00 ч. и от 13.00 до 15.00 ч. с документ за платена такса на следната банкова сметка:

ИСК при УНСС, гр. София, бул. "Климент Охридски" 2                                                                 УниКредит Булбанк София - Клон Аксаков  

BIC на банката: UNCRBGSF

IBAN: BG23UNCR76303100117207

В платежния документ задължително се вписват трите имена на курсиста, името на курса и телефон за връзка.

Първият ден курсистите се явяват задължително с лична карта и платежния документ в 13.00 ч. в съответната зала.

За допълнителна информация може да се обадите на следните телефони:


02 862 10 69 и 0889 798 999 - С. Радева

02 862 12 24 и 0888 000 244 -  Я. Тодорова