Институт за следдипломна квалификация

ЦЕНТЪРЪТ ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ ОБЯВЯВА ПРИЕМ за УЧЕБНАТА 2015/2016 Г.

четвъртък, 18 септември 2014 14:13 /
Начало:
понеделник, 24 август 2015
Край:
четвъртък, 15 октомври 2015
Място:
ИСК при УНСС
Подробности:

От 24 август 2015 г. Центърът по икономика и управление в Института за следдипломна квалификация при УНСС обявява прием в курсовете си за следдипломното обучение в следните направления:

ДЪЛГОСРОЧНИ КУРСОВЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

 1. Икономика и управление на фирмата
 2. Глобален мениджмънт и лидерство
 3. Международни икономически отношения и външноикономическа дейност
 4. Право
 5. Медиация
 6. Публична и местна администрация
 7. Външна търговия и международно право
 8. Международна икономически отношения и митническа политика
 9. Маркетинг, реклама и бизнес комуникации
 10. Международен туризъм
 11. Икономика на транспорта
 12. Икономика и управление на водния сектор
 13. Управление на енергийни проекти
 14. Управление на фирмената сигурност
 15. Банкова сигурност
 16. Икономика и управление на недвижимата собственост

КРАТКОСРОЧНИ КУРСОВЕ

 1. Курсове по сигурност на информацията (първоначално обучение по защита на класифицираната информация, документална сигурност на класифираната информация, сигурност и защита на информацията)
 2. Управление на холдинг
 3. Управление на клъстери
 4. Управление на продажбите
 5. Управление на риска
 6. Маркетинг и мениджмънт в Япония
 7. Делови преговори
 8. Публично-частно партньорство
 9. Управление на грижите за клиенти

Обучението в Центъра по икономика и управление в ИСК при УНСС се отличава с:

 • съблюдаване на високи академични стандарти, съчетани с практическа насоченост на учебните програми;
 • диферсифициране на методите и формите на обучение;
 • индивидуален подход към нашите специализанти;
 • високо качество на обслужването.

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ:

Г-жа Полина Никифорова (организатор по учебната работа) - тел. 02/862 77 13; 0888 000 237, e-mail: P.Nikiforova@ips.bg, каб.105

Документи за кандидатстване можете да намерите: ТУК

Намерете ни на картата: ТУК