Институт за следдипломна квалификация

КУРС АНГЛИЙСКИ ЕЗИК - В2

петък, 03 октомври 2014 16:02 /
Начало:
понеделник, 03 ноември 2014 18:00
Край:
Място:
Подробности:

НА 16.02.2015 Г. ЩЕ СТАРТИРА КУРС ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК НИВО В2. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА КУРСА 100 ЧАСА -  ЦЕНА НА КУРСА - 300 ЛЕВА.
Записване: ИСК при УНСС, бул. "Климент Охридски" №2 /до метростанция „Г .М.Димитров”/, С. Радева , каб.101, тел.02/862 10 69, 0889 79 89 99
Срок за подаване на молби за курсовете до 16.02.2014 г. l
Срок за плащане на таксите по банков път: до 13.02 

Таксата се плаща на следната банкова сметка:

ИCK при УHCC , гр. София, Бул. "Климент Охридски" № 2
УниКредит Булбанк София – Пл." Св. Неделя" 7
BIC на банката - UNCRBGSF
IBAN BG 23 UNCR 76303100117207
ИH по ДДС - BG 000673776

Числеността на групите е 10 курсисти. Обучението в съответния курс започва при наличие на 8-10 кандидати, платили учебната такса. Школата си запазва правото да отмени курс при ненабиране на минималния брой курсисти. В този случай записалите се кандидати получават обратно внесените суми.