Институт за следдипломна квалификация

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ "СЧЕТОВОДСТВО, ФИНАНСИ И КОНТРОЛ" СТАРТИРА НА 20.10.2014 Г

петък, 03 октомври 2014 16:07 /
Начало:
понеделник, 20 октомври 2014
Край:
Място:
Подробности:

За информация и записвания:

ИСК при УНСС
София 1797, бул. "Климент Охридски" 2
стая 105, г-жа Полина Никифорова
тел. 02 862-77-13, 0888 000 237