Институт за следдипломна квалификация

ПРОДЪЛЖАВА ЗАПИСВАНЕТО ЗА УЧЕБНАТА 2014-2015 Г. !!!!

понеделник, 10 ноември 2014 12:50 /
Начало:
неделя, 16 ноември 2014
Край:
Място:
Подробности:

ПРОДЪЛЖАВА ЗАПИСВАНЕТО ЗА УЧЕБНАТА 2014-2015 Г. !!!!

КВАЛИФИКАЦИИ :

 - ФИНАНСОВ МЕНИДЖМЪНТ

 - УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

 - ЗДРАВЕН МЕНИДЖМЪНТ

 - СЪДЕБНО-СЧЕТОВОДНИ ЕКСПЕРТИЗИ

КРАТКОСРОЧЕН КУРС

 - МЕЖДУНАРОДНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ