Институт за следдипломна квалификация

ЕЗИКОВ КУРС ЗА СЛУЖИТЕЛИ И СТУДЕНТИ НА УНСС

четвъртък, 29 януари 2015 13:26 /
Начало:
понеделник, 16 февруари 2015
Край:
Място:
Подробности:

Школата за чуждоезиково обучение към ИСК при УНСС организира курсове по английски за.

Курсовете в Школата са с продължителност 100 уч. часа и ще се  провеждат в сградата на УНСС или ИСК при УНСС, във време, съгласувано с лектора и групата.

Обучението включва всички компоненти на владеене на езика: четене, писане, слушане и говорене. Курсовете се предлагат във всички нива. Пакетът от услуги за езиково обучение включва:

     •определяне на най- подходящата и ефективна учебна система, учебни часове  и график на занятията;

     •предварителен входящ тест за определяне на нивата на служителите;

     •текущи тестове по време на езиковия курс;

     •финален тест и сертификат.

Цена за ниво – 240 лв.

Обучението започва при сформиране на група от 10-12 човека.

               Записване: ИСК при УНСС, бул. "Климент Охридски" №2,
С. Радева , каб.101, тел.02/862 10 69, 0889 79 89 99 
Заявка за Тест за определяне на ниво можете да направите на Email: A.Gyosheva@ips.bg от 02.02 до 08.02. 2015 г.

Таксата се плаща на следната банкова сметка:

        

 ИCK при УHCC , гр. София, Бул. "Климент Охридски" № 2 
         УниКредит Булбанк София – Пл." Св. Неделя" 7 
         BIC на банката - UNCRBGSF   
         IBAN   BG 23 UNCR 76303100117207