Институт за следдипломна квалификация

ЦЕНТЪРЪТ ПО ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО ПРИ ИСК ОБЯВЯВА ПРИЕМ В КУРСОВЕТЕ ПО:

четвъртък, 26 март 2015 17:42 /
Начало:
четвъртък, 26 март 2015
Край:
петък, 08 май 2015
Място:
Подробности:
         ЦЕНТЪРЪТ ПО ФИНАНСИ И СЧЕТОВОДСТВО ПРИ ИСК ОБЯВЯВА ПРИЕМ В КУРСОВЕТЕ ПО:
  1. Счетоводство, финанси и контрол - от 20.04.2015 г. със срок на обучение 6 месеца - Практически курс по актуални теми в счетоводната дейност;
  2. Експерт-проверител на измами - от 25.04.2015 г. със срок на обучение от 12 месеца - Курсът предлага знания и умения в областта на разследването, разкриването и предотвратяването на измами във всички области на обществения живот.
  3. Финансов мениджмънт - от 25.04.2015 г. за срок от 187 месеца. Курсът предлага съвременни подходи, методи и техники на финансов мениджмънт.
  4. Управление на човешките ресурси - от 25.04.2015 г. за срок от 18 месеца. Курсът въввежда в системата за управление на човешките ресурси, като предлага и практически решения в тази област.
  5. Международни счетоводни стандарти - от 9.05.2015 г. до 31.05.2015 г. Курсът представя решаването напрактически проблеми при прилагането на МСС.

         За повече информация и записване: г-жа Полина Никифорова - тел. 02/962 77 13; 0888 000 237