Институт за следдипломна квалификация

Национална конференция по проект RePLAY на тема "Местни планове за превенция и ограничаване на младежката безработица"

четвъртък, 16 април 2015 13:29 /
Начало:
вторник, 28 април 2015 10:00
Край:
вторник, 28 април 2015 17:00
Място:
Хотел "Анел", гр. София
Подробности:

Институтът за следдипломна квалификация - отделение при УНСС, Институтът за подготовка на служители в международни организации, Конфедерация на труда "Подкрепа", Областна администрация Перник и Регионален инспекторат по образованието - Благоевград организират Национална конференция на тема "Местни планове за превенция и ограничаване на младежката безработица". Конференцията е заключителната част на проект, осъществяван с директната финансова подкрепа на Европейската комисия по Програма "Учене през целия живот". 

Основната целна проекта е свързана със създаване на комплексен инструментариум от методологии и матрици, които дап озволят на българските общини и областните администрации самостоятелно да разработят свои местни Планове за превенция и ограничаване на младежката безработица на териториите си. По време на проекта бяха осъществени множество практически семинарни обучения на представители на общинските и областните администрации от всичките шест района за икономическо планиране у нас, които доказаха, че българската местна администрация има капацитет да разработва местни стратегически документи, когато този капацитет бъде подкрепен с подходящ инструментариум. Също така, по проекта пилотно са изготвени 5 областни плана за превенция и ограничаване на младежката безработица.

На конференцията ще бъдат представени разработените от екипа на проекта методологии и матрици, както и изготвените областни планове. Друга цел на събитието е поставяне на началото на широкомащабна обществена дискусия за ползата от наличието на специализирани местни стратегически документи, свързани с приоритизирането на проблема с младежката безработица на общинско и областно ниво.

Националната конференция ще се проведе на 28 април 2015 г. в Хотел "Анел", гр. София от 10.00 ч. Регистрацията на участниците ще се проведе от 9.00 до 9.30 ч.

Участието в конференцията е за сметка на проекта.

За повече информация и записване за участие, можете да се обръщате към г-жа Надежда Камбурова, тел. 0886 632 725, e-mail: info@itpio.eu