Институт за следдипломна квалификация

iPro - Международна конференция "Обучението на млади специалисти в сферата на дигиталните медии - в съответствие с изискванията на бизнеса"

понеделник, 07 септември 2015 14:27 /
Начало:
вторник, 08 септември 2015
Край:
сряда, 09 септември 2015
Място:
хотел Даунтаун, София
Подробности:

Институтът за следдипломна квалификация при УНСС и Институтът за подготовка на служители в международни организации Ви канят да вземете участие в международната конференция на тема "Обучението на млади специалисти в сферата на дигиталните медии - в съответствие с изискванията на бизнеса".

Конференцията е заключителната част на проект, осъществен с директната финансова подкрепа на Европейската комисия по програма "Учене през целия живот". Участниците в конференцията нямат финансов ангажимент за участието си в конференцията.

На конференцията ще присъстват представители на акадамечните среди и специалисти от практиката от 7 страни-членки на Европейския съюз, партньори по проекта.

Основната цел на проекта е да се разработи съвременна рамка на компетентностите и универсален модел на учебен план, който може да се адаптира съдържателно към различен национален котекст и нужди на обучителни институции от системата на висшето образование и продължаващото обучение, обучаващи бъдещи или действащи специалисти в сферата на дигиталните медии. В рамките на проекта и получаване на обратна връзка за тяхното качество и степен на приложимост в практиката са водещите цели на организираното събитие.

Международната конференция ще се проведе на 8 септември 2015 г. в хотел Даунтаун, София от 9.30 ч.

Регистрацията на участниците ще се проведе от 9.00 до 9.30 ч, а откриването ще бъде в 9.30 ч. Всички разходи на участниците, с изключение на пътните до и от мястото на събитието са за сметка на организаторите.

За потвърждаване на участието Ви, моля изпратете попълнен регистрационен формуляр (приложен към настоящата покана) на e-mail: r.nakova@ips.bg. За повече информация моля позвънете на г-н Стоян Деничин тел: 0883 300 470

Приложение: Регистрационен формуляр

Прикачени файлове:

application/msword Registration Form International Conference iPro-1.doc - 1092 KB