Институт за следдипломна квалификация

Институтът за следдипломна квалификация обявява прием за учебната 2017/2018 г.

вторник, 15 декември 2015 11:35 /
Начало:
Край:
вторник, 31 октомври 2017
Място:
Подробности:

ИНСТИТУТЪТ ЗА СЛЕДДИПЛОМНА КВАЛИФИКАЦИЯ при УНСС обявява прием за центровете:

Център по финанси и счетоводство:

 • Финансов мениджмънт
 • Банков мениджмънт
 • Здравен мениджмънт
 • Финансови и инвестиционни анализи
 • Експерт-проверител на измами
 • Счетоводство, финанси и контрол
 • Съдебно-счетоводни експертизи
 • Международни счетоводни стандарти
 • Управление на човешките ресурси
 • Педагогика - придобиване на учителска правоспособност
 • Предучилищна педагогика
 • Начална училищна педагогика
 • Психология
 • Образователен мениджмънт
 • Краткосрочни курсове за учителска квалификация

Център по икономика и управление

 • Право
 • Външна търговия и международно право
 • МИО и митническа политика
 • Маракетинг, реклама и бизнес комуникации
 • Международен туризъм
 • Икономика и управление на фирмата
 • Икономика на транспорта
Школа за чуждоезиково обучение:
 • ОБЩОЕЗИКОВИ КУРСОВЕ по английски, немски, френски, испански и руски
 • СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КУРСОВЕ: бизнес английски, немски, френски, испански и руски, търговска кореспонденция
СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: до 31 октомври 2017 г.

Документи за кандидатстване можете да намерите ТУК

За допълнителна информация и записвания: г-жа Полина Никифорова - тел. 02/862 77 13; 0888 000 237, каб.105 в ИСК

Намерете ни на картата ТУК