Институт за следдипломна квалификация

Курс за обучение на Вътрешни одитори по СУК по БДС EN ISO 9001:2015

петък, 16 септември 2016 11:02 /
Начало:
понеделник, 25 февруари 2019
Край:
вторник, 26 февруари 2019
Място:
ИСК при УНСС
Подробности:

Институтът за следдипломна квалификация при УНСС ще проведе на 25 и 26 февруари 2019 г. курс за обучение на специалисти като Вътрешни одитори по системи за управление на качеството според изискванията на международния стандарт БДС EN ISO 9001:2015. Обучението ще бъде извършено съгласно приложена Учебна програма "Вътрешни одитори".

Курсът е разработен от сертифициращата организация ИНТЕРТЕК и е регистриран в Международния регистър на сертифицираните одитори - Лондон. По силата на договор за съвместна дейност ИСК при УНСС организира и провежда тези курсове. Удовлетвореността на курсистите от вече проведени курсове е много висока.

Участниците в курса ще получат следните документи:

  • Международно признат сертификат на ИНТЕРТЕК;
  • Удостоверение на ИСК, регистрирано в МОН;
  • Сертификати на ИСК на български и английски език.

Обучението ще се проведе на 17 и 18 април 2018 г. в учебна група 10-15 души в сградата на Института за следдипломна квалификация при УНСС на адрес: София, бул. Климент Охридски № 2 /в близост до спирка "Г.М.Димитров" на метрото/.

Следващите обучения ще се провеждат по ежемесечен график.

Цената на курса е 360 лв. на един участник.

Ще бъде предоставена отстъпка от 25% /90 лв./ на един участник, ако бъде възложено на ИСК при УНСС обновяване на системата за управление на качеството на съответната организация, съгласно изискванията на международния стандарт ISO 9001:2015.

Тук можете да намерите документите за кандидатстване и номера на банковата сметка.

За записване и допълнителна информация: Г-жа Полина Никифорова, ИСК каб. 105, тел. 02/862 77 13, 0888 000 237, e-mail: P.Nikiforova@ips.bg

Намерете ни на картата: ТУК

 

Прикачени файлове:

application/msword VO-ISO 9001 2015-програма.doc - 70 KB