Институт за следдипломна квалификация

Курс за обучение на Вътрешни одитори по СУК по БДС EN ISO 9001:2015

петък, 16 септември 2016 11:02 /
Начало:
понеделник, 06 януари 2020
Край:
понеделник, 06 януари 2020
Място:
ИСК при УНСС
Подробности:

Институтът за следдипломна квалификация при УНСС ще проведе на ............................................... г. курс за обучение на специалисти като Вътрешни одитори по системи за управление на качеството според изискванията на международния стандарт БДС EN ISO 9001:2015. Обучението ще бъде извършено съгласно приложена Учебна програма ......................................................

Курсът е разработен от сертифициращата организация NQA и е регистриран в Международния регистър на сертифицираните одитори - Лондон. По силата на договор за съвместна дейност ИСК при УНСС организира и провежда тези курсове. 

Участниците в курса ще получат следните документи:

  • Международно признат сертификат на NQA;
  • Удостоверение на ИСК, регистрирано в МОН;
  • Сертификати на ИСК на български и английски език.

Обучението ще се проведе на ........................................ в учебна група 10-15 души в сградата на Института за следдипломна квалификация при УНСС на адрес: София, бул. Климент Охридски № 2 /в близост до спирка "Г.М.Димитров" на метрото/.

Следващите обучения ще се провеждат по ежемесечен график.

Цената на курса е 360 лв. на един участник.

Ще бъде предоставена отстъпка от 25% /90 лв./ на един участник, ако бъде възложено на ИСК при УНСС обновяване на системата за управление на качеството на съответната организация, съгласно изискванията на международния стандарт ISO 9001:2015.

Тук можете да намерите документите за кандидатстване и номера на банковата сметка.

За записване и допълнителна информация: Г-жа Полина Никифорова, ИСК каб. 105, тел. 02/862 77 13, 0888 000 237, e-mail: P.Nikiforova@ips.bg

Намерете ни на картата: ТУК